Home

Boverket bidrag corona

Information om stödet. Omsättningsstödet riktar sig till enskilda näringsidkare som drabbats av ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. För perioderna juli-september 2021 kan omsättningsstöd sökas mellan den 1 oktober - 30 november 2021 Frågor och svar relaterat till coronaviruset. Vi förstår att många har frågor med koppling till plan- och bygglagen, bostadsfrågor, energideklarationer, stöd och bidrag med mera. Vi kommer därför löpande publicera information här som är relaterad till coronaviruset och Boverkets verksamhetsområden. Kortare frågeställningar finns under fliken.

Sittmöbler för ditt Arbetsrum - De senaste artiklarna på näte

 1. Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. E-tjänsten öppnar den 10 november
 2. Bidrag & garantier. Nyheter om stöd och bidrag; Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus; Gröna och trygga samhällen; Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Beviljat lokalhyresstöd per koncern under första sökomgången; Omsättningsstöd - handelsbolag och kommanditbolag; Radonbidra
 3. Boverket och kommunen ger bidrag och stöd till olika saker. Här nedan kan du se några av bidragen. Bostadsanpassningsbidrag Återställningsbidrag Kreditgarantier Kommunal hyresgaranti Bidrag till ungdomsverksamhet Stöd till kulturlokaler Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Sidan är inte på lättläst svensk
 4. Boverket redovisar hur mycket stöd för lokalhyra som beviljats på koncernnivå för perioden 1 april-30 juni 2020. Observera att Boverkets lista inte innehåller uppgifter om mottaget lokalhyresstöd för perioden 1 januari - 31 mars 2021, omställningsstöd eller statliga lån till researrangörer som också ska räknas med
 5. skad omsättning till följd av coronapande
 6. st en fysisk delägare och har drabbats av

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet, mot betalning av kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet Utsatta företag får hyresrabatt med anledning av coronakrisen. Hur är det tänkt att fungera? Uppdaterad 24juni 2021. Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher kan under perioden 1 januari-30 september 2021 söka stöd för att kompensera hälften av nedsättningen Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd

Länsstyrelserna handlade stödet som söktes via Boverkets e-tjänst. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag återinförde regeringen det statliga stödet för lokalhyreskostnader för det första, andra och tredje kvartalet 2021 Corona - ersättning och avdrag när man jobbar hemifrån. Om en arbetsgivare lämnar bidrag till en anställds privata inköp, av exempelvis en kontorsstol eller ett höj- och sänkbart skrivbord, blir bidraget skattepliktig lön

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - Boverke

 1. Spridningen av viruset Corona påverkar hela landet och får effekter även för byggsektorn. Att orientera sig i den nya situationen kan vara svårt. För att underlätta har Boverket gjort en sammanställning av relevant information. Innehållet utgörs av frågor kopplade till regelverk, bostadsfrågor, stöd och bidrag
 2. Den maximala så kallade subventionsgraden, det vill säga storleken på stödet, är mellan 70-90 procent av företagets fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader. Stödet har förlängts och förstärkts vid flera tillfällen. Det kan användas för perioder mellan mars 2020 till och med september 2021
 3. Vad innebär stödet? Stödet är uppdelat i tre stödperioder: Juli 2021; Augusti 2021; September 2021. För stödperioder juli till september 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 72 000 kronor för samtliga stödperioder
 4. Fem byggemenskaper har fått startbidrag från Boverket. Från första februari har byggemenskaper kunnat söka startbidrag från Boverket på högst 400 000 kronor (se Bo tillsammans nr 53). Intresset har visat sig vara lagom stort. Fem grupper har redan fått stöd och fler ansökningar håller på att beredas. Det innebär att de anslagna medlen på 3 miljoner.
 5. Det är hyresvärden som ska ansöka om stödet. Ansökan ska lämnas in till vissa länsstyrelser via en e-tjänst som Boverket för närvarande håller på att ta fram. Stödet kommer att utbetalas av Boverket så snart länsstyrelsen har fattat ett beslut i ärendet

Vad gäller för hyresbidrag med anledning av corona? Även om bidraget inte är en direkt ersättning för en vara eller tjänst kan det ändå ingå i den skattepliktiga ersättningen. Det gäller sådana bidrag som har en direkt koppling till priset för varan eller tjänsten och ersättningen har erhållits från tredje part (7 kap. 3 c § ML) Ansökan om stödet ska kommit in till Boverket mellan 10 november 2020 och 31 januari 2021. Företag som beviljats stödet senast den 31 december ska redovisa intäkten i det förenklade årsbokslutet för 2020. Företag som beviljats stödet 2021 kan välja om det ska redovisas som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2020 eller 2021 Boverket tar fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd. Varför har regeringen infört stödet? Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare Bidrag och stöd till utländska koncernföretag. Vägledning från OECD med anledning av corona. Vinstallokering. Omräkning när redovisningsvalutan är euro. Vad ska tas upp som inkomst? Försäljning av varor och tjänster. Värdering av kundfordringar. Pågående arbeten Stödet från Boverket är avsett att användas till bland annat standardhöjande reparationer, ombyggnationer och tillgänglighetsanpassningar. - Det här är ett mycket välkommet besked. Det ger många av våra hårt kämpande medlemsföreningar chansen att höja blicken mitt i den pågående krisen och rusta för tiden efter corona, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Frågor och svar relaterat till coronaviruset - Boverke

med stödet. 11 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 10 § första stycket senast den 31 augusti 2020. 12 § En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan. 2020:23 Det nya stödet täcker istället 75% av dina förlorade intäkter jämfört med 2019. Dock måste försäljning ha gått ner mycket för att du ska kunna ta del av stödet. För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden Processen för bostadsanpassning Illustration: Boverket / Altefur Development Så söker du bidrag för bostadsanpassning För att söka bidrag för bostadsanpassning behöver du fylla i en blankett. När du skickar in din ansökan ska du även skicka in: Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som beskriver sambandet mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd du.

Nyheter om stöd och bidrag - Boverke

Folketshusföreningar delar på drygt sju miljoner till

Alla stödåtgärder för enskilda firmor i Coronakrisen - här är hela listan. Här går vi igenom regeringens stödåtgärder för enskilda firmor och förklarar hur du och din enskilda firma kan använda dem. Observera att alla förslag inte är klubbade ännu, samt att information uppdateras löpande och att ny information kan ha. Botkyrka kommun satsar nu över 4 miljoner kronor till föreningslivet till följd av pandemin. Pengarna går till tre hyresfria månader under resten av året samt till ytterligare stöd för kulturaktörer som drabbats hårt ekonomiskt på grund av minskade hyres- och biljettintäkter

Statligt stöd när vissa lokalhyresgäster - Boverke

 1. Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten även i år när de, med anledning av coronaviruset, tillfälligt sänker den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher. SKR presenterar här ett vägledande material om regeringens förordning för det statliga stödet (SFS 2021:273)
 2. Det går inte att utläsa om det ska läggas på moms heller. Den rimligaste tolkningen blir dock: Omsättningsstödet som betalas ut på grund av Corona ska bokföras som en momsfri intäkt. Stödbeloppet ska redovisas i ruta 42 i momsdeklarationen. Bokför omsättningsstödet på ett momsfritt intäktskonto, t.ex. 3004 eller 3993
 3. Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödet. Ansökan om stöd görs via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. Ansökningsperioden för omsättningsstödet för perioden mars - juli är öppen till och med den 31 januari 2021. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 - februari 202
 4. Stödet kan sökas fram till och med den 31 augusti 2020. Så funkar det. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan. Hyresvärden ansöker om stödet via Boverkets e-tjänst, som finns på myndighetens webbplats. Ansökan handläggs sedan av ansvarig länsstyrelse. De beslutar om att godkänna eller avslå ansökan

Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag. Statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19 Stödet får aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran. Enligt förordningen kan Boverket utfärda föreskrifter om tillämpningen av förordningen. Fastighetsägaren har på grund av corona gett en tillfällig rabatt med hälften av hyran,. Omställningsstödet är ett stöd riktat till företag vars nettoomsättning har minskat under coronakrisen. Skatteverket: Omställningsstöd till företag till följd av corona. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Regeringen har aviserat ett stöd till enskilda firmor som drabbats av coronakrisen. Stödet går att söka via Boverket Under Coronakrisen har en rad statliga stödåtgärder skapats för att hjälpa företag och privatpersoner genom krisen. Stödet är tillgängligt för företag som hade minst 250 000 kr i omsättning senaste räkenskapsåret, beslut fattas av Länsstyrelserna och stödet betalas ut av Boverket Läs mer om stödet och ansök i Boverkets e-tjänst (boverket.se) Omställningsstöd . Omställningsstödet kan du som företagare ansöka som stöd för dina fasta kostnader om företaget hade tappat i omsättning på grund av coronapandemin. Ansökan för september 2021 är öppen fram till den 29 oktober 2021

Så funkar momsen vid rabatt på lokalhyror. För att mildra effekterna av coronaepidemin beslutade regeringen för några veckor sedan om ett tillfälligt stöd till fastighetsägare som lämnar hyresrabatt till lokalhyresgäster inom vissa branscher. Om det är en momspliktig uthyrning ska även stödet som hyresvärden får ingå i den moms. Boverket: Frågor och svar relaterade till viruset Löpande information relaterad till coronaviruset från Boverket om ventilationskontroller, energideklarationer, plan- och bygglagen, stöd och bidrag med mera Aktuella coronastöd 2021. Tillväxtverket, en av förmedlarna av statliga coronastöd (Bild: Tillväxtverket, Creative Commons, har beskurits) Här visar vi statliga coronastöd för företag för år 2021 i urval. Vår förhoppning är att det hjälper dig hålla reda på vad som gäller bland de frekventa nyheterna och ändringarna på området Idag 1 juli 2020 träder hyresrabattstödet för lokalhyresgäster i utsatta branscher i kraft. Det innebär att du som lokalhyresvärd, som lämnat tillfällig hyresrabatt nu kan ansöka om stödet. Ansökan görs via Boverket. Ansökningsperioden är öppen från 1 juli till och med 31 augusti 2020 Boverket har idag publicerat vägledning om hur förordningen om statligt stöd till lokalhyresgäster i utsatta branscher ska tolkas. Läs mer på Boverkets hemsida. - Det är välkommet med förtydliganden för att hyresvärdarna ska kunna veta på vilka villkor som stödet kan beviljas och utbetalas

Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit till handläggande myndighet senast den 31 januari 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2020 och när stödet är klubbat återkommer vi med mer information om hur du söker det Det nya stödet täcker istället 75% av dina förlorade intäkter jämfört med 2019. Dock måste försäljning ha gått ner mycket för att du ska kunna ta del av stödet. För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen.

Bidrag och stöd - Boverke

Den 20 mars hålls ett webbinarium om hur Corona-pandemin påverkar den kommersiella fastighetsmarknaden Fastighetsägarna samlar aktuell informaton med anledning av coronaviruset Ansökan om stödet ska kommit in till Boverket mellan 10 november 2020 och 31 januari 2021 Söka EU-stöd. Här får du hjälp att hitta information om EU-finansiering inom till exempel landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning, företagande och kultur. EU är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU Full rusch i Strandvik - rekordmånga hjälper till att renovera bygdegården. Här ser vi några bybor som på ett eller annat sätt hjälper till att renovera bygdegården i Strandvik. Just nu lyser flitens lampa i Strandvik. Tack vare byapeng och bidrag från Boverket, fräschas bygdegården upp och görs redo för framtiden Boverket omsättningsstöd utbetalning. Stödet betalas ut i omgångar. Första utbetalningen sker i samband med Boverkets beslut om stöd. Högst 75 procent av stödbeloppet får betalas ut innan åtgärden har slutförts. Åtgärden ska vara avslutad senast två år från dagen för stödbeslutet 2 & Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Bidrag . 3 5 Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för . 1 De svar som inkommit speglar förhållandet inom 6,3 % av frikyr- kosamfunden och 52,6 % av invandrarnas trossamfund . Branscher som omfattas av hyresstödet - Regeringe

Hela listan finns på Boverkets hemsida. Och stödet går alltså till hyresvärden som vänder sig till en länsstyrelse med sin ansökan. Ansökan ska göras via en digital tjänst som Boverket kommer att lansera. Men det sker alltså inte förrän den juli. Och bara bärkraftiga verksamheter får rabatterat stöd Boverket. Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten Statligt investeringsstöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus som upplåts med hyresrätt. Vissa förändringar av reglerna trädde ikraft den 1 februari 2020 Stödet söks via boverket.se. Det finns förslag att stödet förlängs för mars-juni 2021 men inga beslut är ännu fattade. (Källa: verksamt.se Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset Bostadsanpassning. Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. I detta ingår: att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden. Arbetsterapeuten bedömer om en.

Boverket 19.10 8. Bidrag söks för tillgänglighetsåtgärder Bidrag till tillgänglighetsskapande åtgärder får lämnas för hela kostnaden, dock högst med 200 000 kronor. Ansökan om bidrag för tillgänglighetsåtgärder, upp till 200 000 kronor, görs i särskild ansökan. Har ni kostnade Bidrag till föreningar. Syftet med Herrljunga kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling. Föreningslivet verksamhet är en viktig del av ett socialt fungerande och attraktivt samhälle. Förutsättningen för och basen i föreningslivet är människors engagemang. De kommunala stödens ändamål är. Boverket kan ge bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till exempel museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp. Varje år finns cirka 9,9 miljoner att fördela och denna gång fick Boverket in 34 st ansökningar om sammanlagt 49,5 miljoner kronor Du kan söka bidrag till allmänna samlingslokaler och icke statliga kulturlokaler. Särskilda bidrag ges för att anpassa lokaler för ungdomsverksamhet eller tillgänglighets­anpassningar. Bidrag kan också ges till nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende och generaldirektör är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet och har cirka 260 anställda i. Boverket har kommit med förtydliganden kring tillämpningen av regeringens förordning om stödet till utsatta lokalhyresgäster. Något som har efterfrågats. Regeringen beslutade tidigare i vår om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset Stödet söks av hyresvärden i efterhand och stödet kan sökas från den 1 juli 2020 och en ansökan ska ha kommit in senast den 31 augusti 2020. Läs även: Fastighetsfrågor i ljuset av covid-19. Hur mycket hyresrabatt kan beviljas. Stödet som kan beviljas uppgår till maximalt 50 procent av den rabatt som har lämnats under den angivna.

Boverket. Via Boverkets E-tjänst kan du följa ärendet om din ansökan medan det behandlas. Din länsstyrelse. Det är länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger som ansvarar för handläggningen av din ansökan och beslutar om stöd. Det är alltså dit du i första hand ska vända dig med frågor som rör ansökan och utbetalning av. Hyresvärden söker stödet i efterhand hos Boverket. Ansökan kan göras från 1 juli till 31 augusti 2020. Dessa villkor gäller för att stödet ska betalas ut. Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran innehåller villkor för när stöd ska beviljas

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher Länsstyrelsen

Regeringen tar nu beslut om regler och start. Från och med den 9 november kan enskilda näringsidkare börja söka stöd hos Boverket. Regeringen aviserade stödet för två månader sedan, under. Stödet kommer att kunna sökas via Boverket och beslutas av den Länsstyrelse där bolaget har sitt säte. På Boverkets hemsida finns nu länk till ansökningsblanketten. Stödet betalas sedan ut via Boverket. Ansökningstiden startade 201110 och tjänsten är öppen t o m 210131 Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19. På den här sidan publicerar vi information om hur våra bidrag och annan verksamhet påverkas av coronakrisen. Så påverkas våra bidrag av pandemin. Reglerna för att undvika spridning av covid-19 påverkar de verksamheter som söker bidrag hos Kulturrådet på olika sätt Bidrag kan även ges för inventarier eller modernisering med till exempel teknisk utrustning. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden. Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar

Ett särskilt omsättningsstöd som riktas till handelsbolag och kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare, kan sökas från den 29 mars hos Boverket. Stödet omfattar mars 2020 till februari 2021. Håll dig uppdaterad och sök hos Boverket >> Nedstängningsstöd till nedstängningsdrabbade Du som drabbas ekonomiskt kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd: tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter Aktuellt om Corona . Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, Ansökan görs till Boverket. Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare

Omställningsstöd till följd av corona Skatteverke

Ansök om bidrag corona. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021. Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin Omställningsstöd till följd av corona Minskningen ska vara orsakad av corona-pandemin. Stödet kommer att ges med 75% av omsättningstappet men med maximalt 120 000 kr för hela perioden mars-juni. Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket Boverket.se omsättningsstöd. Förlängt omsättningsstöd Regeringen har aviserat förlängningar av omsättningsstödet till handelsbolag för perioderna mars-juni 2021 och för perioderna juli-september 2021. Se information som framgår av regeringens pressmeddelanden, via länk i Relaterad information Bostadsanpassningsbidraget - en handbok Boverket kommer att ha en e-tjänst (som nu håller på att tas fram) där man ansöker. Man kan ansöka om stöd från den 1 juli 2020 och till och med den 31 augusti 2020. Stödet betalas sen ut i anslutning med länsstyrelsens beslut Läs mer om stödet och ansök i Boverkets e-tjänst (boverket.se) Omställningsstöd . Omställningsstödet kan du som företagare ansöka som stöd för dina fasta kostnader om företaget hade tappat i omsättning på grund av coronapandemin. Du kan ansöka om stöd för augusti 2021 fram till den 8 oktober

Stödet söks via boverket.se. Det finns förslag att stödet förlängs för mars-juni 2021 men inga beslut är ännu fattade Boverket 5 november, 2020 26 november, 2020 corona , covid-19 , enskild firma , enskild näringsidkare , omställningsstöd , regeringen Skatteverket öppnar ansökan av omställningsstöd omställningsstöd som lämnats för den period som ansökan avser Frågor och svar som gäller Corona (Covid19) - BF . För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset så har kommunstyrelsen beslutat att föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019, alltså likt det gjordes i våras Coronakrisen för föreningar Coronapandemin På den här sidan har vi samlat sådant som rör coronapandemin. Vi har delat upp det under tre rubriker: ALLMÄNT, SKRIVELSER, STÖD, RÅD OCH TIPS. Vi fyller löpande på sidan med mer information. Vi vet att det finns många kreativa lösningar och bra exempel på hur ni har gjort på ert arbetslivsmuseum, så skriv till oss på info@arbetsam.com så Läs me

Kund i vår bank. Om ditt företag drabbas av intäktsbortfall kopplat till coronaviruset, kommer våra rådgivare naturligtvis att göra allt de kan för att hjälpa dig. Varje företag är unikt och vi kommer sträva efter att hitta lösningar som passar för ditt företag. Kontakta ditt lokala kontor så tidigt som möjligt för att vi ska. Boverket ansvarar för det statliga stödet Bidrag till allmänna samlingslokaler, som är uppdelat i investeringsbidrag respektive bidrag för verksamhetsutveckling. Boverket ska redovisa vilka ungdomsverksamheter som fått bidrag för verksamhetsutveckling under 2015, redovisa ungdomsverksamheternas geografiska lokalisering samt göra en uppföljning av hur ungdomsverksamheterna har Investeringsstöd Boverket Investeringsstöd för solceller - Boverke . Logga in i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd. Genom att logga in i e-tjänsten för bidrag och stöd kan du ansöka om stöd, ansöka om utbetalning för din beviljade stödansökan samt följa allt som händer med ditt ärende

Stödet ska kunna sökas via Boverkets e-tjänst under perioden 1 juli 2020 till och med 31 augusti och kommer betalas ut så fort länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet. Storleken på stödet som kan lämnas uppgår till 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om under stödperioden Omställningsstöd kan beviljas med högst 97 miljoner för hela perioden augusti 2020 - september 2021. Omställningsstödets storlek beräknas genom att de fasta kostnaderna för stödperioden minskas med stödperiodens täckningsbidrag och därefter multipliceras mellanskillnaden med 0,7, alltså 70 procent Stödet för korttidspermitteringar upphör efter den 31 december 2020 enligt nuvarande regler Ansökningsförfarandet ska finnas hos Boverket, som också administrerar kommande utbetalningar, men den som söker på myndighetens webbplats nås bara av kortfattad information om att Förordningen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ännu inte är beslutad av regeringen Utbetalning. Ansök på Boverkets e-tjänst senast 30 april 2021 Boverkets e-tjänst. Information om stödet på finns på: Länsstyrelsens hemsida Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare Länsstyrelsens film om omsättningsstödet Förlängt omsättningsstöd Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket

Bidrag till anläggningsstöd kan även sökas hos Arvsfonden och Boverket. Se filmen om Sundbybergs Bangolfklubb, i fönstret ovan, som fick anläggningsstöd. Stödet förändrade hela verksamheten och lockade hundratals nya medlemmar Samtliga av de föreningsägda lokalerna som uppbär driftsbidrag har möjlighet att ansöka om kommunalt bidrag för investeringar i fastigheten. I första hand ska kommunalt stöd sökas som medfinansiering i samband med att stöd söks från Boverket, Länsstyrelsen eller övriga projekt som kräver offentlig medfinansiering 2020-07-09. Kom ihåg momsen i ansökan om statligt hyresstöd. Och tänk på att göra ett bra grundjobb. Det råder Anna Gerson på Grant Thornton. Men det är inte helt lätt, inte förrän den 1 juli är allt klart om hur man söker. Den hyresvärd som vill vara ute i god med sin ansökan om statligt stöd för rabatterad hyra får vänta. Vi på Kultur- och fritidsförvaltningen vill tipsa om ett aktuellt krisstöd och en möjlighet att söka stipendium. Krisstöd till organisationer med allmänna samlingslokale

Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Förordningen, som ännu inte beslutats av regeringen, är tänkt att träda ikraft den 15 april 2021. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst från den 3 maj 2021 Coronaviruset påverkar näringslivet på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Här kan du som företagare se vilket stöd du kan få Coronaviruset, covid-19 Ålands landskapsregerin . PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. Handboken riktar sig i första hand till dig som arbetar med plan- och bygglagstiftningen. Den ger vägledning om bland annat översiktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocessen samt Boverkets byggregler Hur beräknas stödet? Omställningsstödet beräknas som en andel av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna för perioden. Omsättningsstödet är en andel av omsättningsminskningen mellan perioderna år 2019 och år 2020 Boverket. Folkets hus känner oro i coronakrisen Folkets hus känner oro i coronakrisen. Nytt bidrag kan ge fler bostäder till unga och utsatta Nytt bidrag kan ge fler bostäder till unga och utsatta. Utegym används som lekplats Utegym används som lekplats. Många miljoner skäl att jubl

Omsättningsstöd - verksamt

Coronapandemin gör läget tufft för många företag. Kramfors kommuns Företagsservice finns till för alla företag i kommunen, för hjälp och rådgivning. Det kan till exempel handla om: * Omsättningsstöd till dig som driver enskild näringsverksamhetoch har fått ett större omsättningstapp till följd av Coronapandemin Bidrag corona. Beräkningen av stödet per anställd görs enligt följande: Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%; Del av månad = dagar med korttidsarbete /dagar i månaden; Närvarokvot = dagar med korttidsarbete - frånvarodagar / dagar med korttidsarbet Utökat anstånd med skattebetalningar