Home

Riksarkivet Finland

Discover How To Naturally Conceive At Almost Any Age. Get Pregnant Naturally In Just 60 Days Quick & Simple Process, Buy On Retention, Price Match Guarantee. Find The Perfect No Plate. Easy to Search and Buy Online! Same Day Transfer Available. Buy Private No Pates Today Välkommen till Riksarkivets Digitalarkiv! Digitalarkivet är Riksarkivets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av Riksarkivets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material

Frontsøster - Wikipedia, den frie encyklopædi

Types: Houses, Apartments, Beach Houses, Hotels, Villas, Lake Cabin

Coronavirusepidemin - Riksarkivets åtgärder. Våra kunders, personalens och de kulturhistoriskt värdefulla arkivens säkerhet är ytterst viktig för Riksarkivet. Vi informerar på Coronavirusepidemin - Riksarkivets åtgärder-sidan om våra åtgärder för att förebygga spridingen av coronaviruset Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, Hjälpkommitténs för Finlands barn arkiv Arkivbildare/upphov: Hjälpkommittén för Finlands barn. Förvaras: Riksarkivet . 2. Sjömanshus - liggare 2001-06-13 00:00:00. ALLMÄNT Fram till 1809 var Sverige och Finland ett rike och grunddragen i kyrkobokföringen är desamma i båda länderna. Kyrkoarkiven i Finland omfattar befolkningsregister, ämbetsarkiv och ekonomiskt arkiv. Från medeltiden har bevarats några inventarieförteckningar, som avser prästgårdar

Riksarkivet har sina rötter i freden i Fredrikshamn år 1809, då Finland införlivades i Ryssland. Enligt fredsfördraget överlät Sverige handlingar rörande Finland till det nybildade storfurstendömet Finland Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv, som finns på Riksarkivet. Krigsdödade i Finland 1914- 1922 Databas om personer som blivit dödade i krigsförhållanden (under åren) 1914-22

Riksarkivet har cirka 200 anställda på 9 orter runt om i Finland - Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo samt Enare. Till de vanligaste befattningarna vid Riksarkivet hör bland annat överinspektör, forskare, utvecklingschef, sekreterare för informationstjänsten, digitaliserare, konservator, expert och planerare Den heraldiska databasen innehåller i sin nuvarande form c:a 2200 kommunvapen från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Dessutom omfattar den 1000 sigill som ingår i Riksarkivets samling Heraldica. Kartregister Kartor som finns i arkivdatabasen Vakka Riksomfattande privatarkivregistre Riksarkivets digitala arkiv Digitalarkivet är arkivverkets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av arkivverkets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering,.

Materialet i Helsingfors. Du kan forska Riksarkivets materia i huvudbyggnadens forskarsal (Fredsgatan 17, Helsingfors).De senaste dokumenten från ministerierna kan beställas till forskarlokalen på verksamhetsstället på Regeringsgatan. En del av Riksarkivets mest använda dokument har digitaliserats, och de kan granskas i Digitalarkivet Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, Rikskommittén för Finland Arkivbildare/upphov: Rikskommittén för Finland (1940 - 1942) Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg) 17,735197 . 5 Finska kriget. Tre teman ur den svensk-finländska historien Det är 200 år sedan Finland genom ett krig skiljdes från Sverige. Vi vill visa att uppgifter om krig, fred och diplomatiska kontakter mellan länder sparas i arkiven i form av skrivna dokument, kartor och bilder. Swerige med tilgränsande länder 1809 Riksarkivet tar emot handlingar som myndigheterna överlåter samt skaffar och förvarar annat arkivmaterial som är av betydelse för samhället och forskningen. Dessutom har Riksarkivet skaffat många mikrofilmskopior av handlingar som finns i andra arkiv. En stor del av det mest utnyttjade arkivmaterialet samt mikrofilmerna har digitaliserats

Cheap Finland Holidays - Daily, Weekly Holiday Cottage

  1. Livsöden i 1700-talets dödböcker. 1700-talets sockenbor i Offerdal i västra Jämtland blev noggrant beskrivna efter sin död av prästen. Jim Hedlund berättar om spännande människoöden baserat på anteckningarna i dödboken 1688-1799, i samtal med Martin Ahlström, bägge från Riksarkivet i Östersund. Lyssna på avsnittet här
  2. Gränsen mot Finland. Charta öfver den del af Riksgränsen emellan Sverige och Ryssland, som sträcker sig från Flurinsaari ned till Torneå Elfs Utlopp i Bottniska Hafsviken. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 kundtjanst[snabel-a]riksarkivet.se Kontaktformulär. Om söktjänsten Om bildvisninge
  3. Riksarkivet digitala forskarsalen I Riksarkivets digitala forskarsal kan du, numera helt gratis, ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder
  4. Det vill Riksarkivet i Finland ändra på och har därför inlett ett miljonprojekt om finländare i Ryssland. Projektet kommer att pågå under fem år och kommer bland annat att göra det enklare för släktforskare att få tillgång till de ryska arkiven. Olika skäl till att lämna Finland. Mellan 1805 och 1920 trefaldigades Finlands befolking
  5. I Riksarkivet i Vasa förvaras områdets (Österbottens, Mellersta Österbottens och Sydösterbottens förbund) distrikts- och lokalmyndigheters arkiv. Här finns lagrade även ett antal kyrkliga och vissa kommunala arkiv. Utöver myndigheternas arkiv förvaras i Vasa flera hundra privata arkiv, såsom arkiv av företag, föreningar och.

De borgerliga partierna ville lösgöra Finland så snabbt som möjligt från Ryssland, medan vänstern ville att självständighet skulle erhållas genom en deklaration av Rysslands nya, revolutionära regering. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby För hundra år sedan, den 6 december 1917, antog den finländska riksdagen, Finlands lantdag, en självständighetsdeklaration, där det förklarades att landet nu skulle bli en självständig nationalstat under namnet republiken Finland. Fram till dess hade Finland från 1809 varit ett autonomt storfurstendöme under rysk överhöghet, vilket bland annat inneburit att man fick stifta egna.

Förvaras: Riksarkivet Främjande av ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Finland - Riksarkivet - Sök i arkiven Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Kommitté för granskning av general Klingspors räkenskaper för utgifter under arvprinsens av Baden resa i Finland. Förvaras: Riksarkivet Rådgivnings- och styrningstjänst för arkivering och dokumenthanteringRiksarkivet. Tjänst. Hela Finland. Offentlig tjänst. Rådgivnings- och styrningstjänst i frågor som rör varaktig förvaring av den offentliga förvaltningens handlingar och arkivfunktionen. Servicekanaler: E-tjänst ( 1 st.) Riksarkivet Sekretessgränsen i Findland 100 år. ALLMÄNT Fram till 1809 var Sverige och Finland ett rike och grunddragen i kyrkobokföringen är desamma i båda länderna. Kyrkoarkiven i Finland omfattar befolkningsregister, ämbetsarkiv och ekonomiskt arkiv. Från medeltiden har bevarats några inventarieförteckningar, som avser prästgårdar

Get Pregnant Naturally - Increase Fertilit

Types: Personalised Plates, Private Registration

När du släktforskar i Finland är det viktigt att hela tiden ha med sig landets historia i tankarna. Den 6 december 1917 förklarar sig Finland självständigt och lösgör sig från det ryska väldet. När man forskar under 1800-talet lever befolkningen under ryskt styre och före 1808 under svenska lagar och förordningar. I nutidsforskning efter 191 Artiklar i kategorin Riksarkivet (Finland) Följande 7 sidor (av totalt 7) finns i denna kategori. Riksarkivet (Finland) Samiskt arkiv Riksarkivet, Helsingfors, Finlands nationalarkiv, leder och övervakar arkivväsendet i landet samt (11 av 68 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Riksarkivet och landsarkiven i dagens Sverige (och Finland -1809) som ingått i den svenska krigsmakten. Även många andra nationaliteter som balter, tyskar och skottar har vid olika tillfällen ingått i vårt försvar. Som framgår av namnet handlar boken o

Private Number Plates - Same Day Transfer

Stockholms Riksarkivet och RFSLs samlingar. År 1948 grundades Nordens första homoförening Forbundet af 1948 i Danmark. Föreningen utvidgade år 1950 sin verksamhet till Sverige, där en underförening till den grundades. Den svenska föreningen upprätthöll kontakter till Finland, också efter att föreningen blev självständig år 1952. Finlands svenska hembygdsförbund vädjar därför till Riksarkivet och Vasa stad att aktivt söka en lösning som i Vasa tryggar en arkivalisk fullservice och som ett minimum bibehåller Riksarkivets verksamhet på orten på nuvarande nivå. Holger Wester , ordförande , Finlands svenska hembygdsförbund r

Video: Välkommen till Riksarkivets Digitalarkiv! - Digitaaliarkist

Ändringar i Riksarkivets riktlinjer för leveranser av statsförvaltningens arkiv i Finland. Från och med 1.1.2021 tar Riksarkivet i regel emot handlingar som ska arkiveras enbart i digitalt format. Riktlinjen omfattar statliga ämbetsverk, inrättningar, domstolar och andra statliga myndigheter Riksarkivets söktjänster. Omkomna i Finlands krig 1939-1945. Information om alla finländska personer eller utländska frivilliga som stupade under krigsåren 1939-1945. Riksarkivets digitalarkiv. Vid sökning, ange fullständigt namn på personen, arkivserie eller truppförband,. Insändare. 20.10.2021 16:15. Vi har med oro följt Riksarkivets åtgärder som strävar efter att lägga ned Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa senast 2024. Det verksamhetsställe som Riksarkivet nu upprätthåller grundades som Vasa landsarkiv 1936. Verksamhetsstället är en av arkivväsendets sju regionala verksamhetsställen Finland, nattvardsböcker, 1670-1917 Nattvardsböcker Konfirmations- eller nattvardsböcker användes årligen för att registrera datum då en person tog emot nattvarden i lutherska kyrkan, men även personens läs- och skrivkunnighet samt hens övertygelse

Coronavirusepidemin - Riksarkivets åtgärde

Skriften hjälper dig att hitta i arkivet efter Hjälpkommittén för Finlands barn. Riksarkivets webbutik - Hitta i hjälpkommittén för Finlands barns arkiv Svensk Bland annat de äldsta samlingarna i Svenska litteratursällskapets arkiv och Edvard Westermarcks Arkiv från Åbo Akademis bibliotek har valts som nationella Unesco-världsminnen, uppger riksarkivet En ny nationsgräns drogs mellan Sverige och Finland längs med Könkämä älv, Muonioälven och Torne älv. Nya kyrkor byggdes och nya socknar bildades.Kyrkoarkiven kom att hamna där den ursprungliga församlingskyrkan var belägen, vilket innebär att uppgifter som rör båda sidorna av älven finns hos antingen svenska eller finska Riksarkivet (Kansallisarkisto) beroende på vilken ort. Riksarkivarien i Finland. Chefen för Riksarkivet och Arkivverket i Helsingfors är generaldirektör med titeln riksarkivarie. [1] Riksarkivarien i Sverige. Enligt 1618 års kansliordning skulle en av sekreterarna i det kgl. kansliet ha riksens archivum som sitt ansvarsområde, och samma.

Pass och körkort kan antingen hämtas på ambassaden eller skickas till polisen i Finland mot postavgift. Krigsbarn. Frågor som rör f.d. finska krigsbarn hänvisas till Riksarkivet (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Sverige eller Riksarkivet (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Finland. Körkor Ättartavlor : för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Fjärde delen, Q-S ; Varianttitel : De på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna ; Ättartavlor. IV, Q-S ; Upphov: Johanna Aminoff-Winberg. Utgivning, distribution etc. Finlands Riddarhus = Suomen Ritarihuone, [Helsingfors] : [2021] ©2021 ; DDC klassifikationskod (Dewey Decimal. Sockenkartorna i Riksarkivet. Sockenkartorna är en del av Lantmäteristyrelsens historiska kartsamling. Sockenkartorna ritades i huvudsak under åren 1840-1865, men kartorna bygger på kartmaterial från åren 1749-1917. Kartorna ger en bild av hur det gamla jordbrukssamhället såg ut i Finland Finland, böcker med uppgifter om den första nattvarden, 1670-1918 Böcker med uppgift om första nattvarden Böcker om första nattvarden, också benämnda Barnens böcker, användes för att registrera namn på barn som inte har konfirmerats i lutherska kyrkan Riksarkivet kan syfta på . Riksarkivet (Finland) - en finländsk statlig myndighet under undervisningsministeriet Riksarkivet (Sverige) - en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet Riksarkivet (Norge) - en norsk statlig myndighet som bevarar arkiv från statliga myndighete

Sökning: - Riksarkivet - Sök i arkive

Yrjäheiki (Finland) Årtämäniemi Äspäri, se Esper 4-5 1-2 En del folk från västra delen av Hietaniemi upptas även i Överkalix kyrkoböcker . I husför- hörslängderna förekommer de oftast under rubriken Utsocknes i följande byar och i med följande nummer betecknade volymer av serie A I a: 6- Riksarkivet inleder i september 2020 ett femårigt forskningsprojekt om finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917. Projektplanen för forskningsprojektet baserar sig på Riksarkivets utredning om forskningsbehov, som statsrådets kansli tog emot i januari 2020

Förvaras: Riksarkivet Kriget i Bohuslän och Västergötland 1675-1676 - Riksarkivet - Sök i arkiven Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare Publicerad 30 september 2021 03:01. Entrén till Riksarkivet i Täby. Foto: Helena Långström. Under eftermiddagen fredagen den 1 oktober inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind officiellt Riksarkivets nya lokaler i Täby. Följ invigningen live på webben. Här hittar du länken Helsingfors den 16 december 2016. Lag om Riksarkivet. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 § Verksamhetsområde. För säkerställande av att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och hålls tillgängliga samt för att främja användningen av dem finns Riksarkivet Riksarkivets tidigare beslut Riksarkivet (1.10.1994-31.12.2016 arkivverket) har meddelat flera gallringsbeslut som gäller kommunala organisationer, av vilka de viktigaste med hänsyn till småbarnspedagogiken är: - Riksarkivets verksamhetsområdesspecifika beslut från år 1989 om utgallring av kommunala handlingar, delar 1-6

2008-03-15 Släktforskningens dag (med Johan Birath

Finländska kyrkoarkiv - Riksarkivet - Sök i arkive

Riksarkivet (Finland) - Wikipedi

Finlands SläktHistoriska Förening (finsk förkortning SSHY) är nästa organisation. Man har sedan 2004 skannat många församlingars böcker. Finska Riksarkivet har sedan 2010 skannat både kyrkböcker, mantalslängder, kartor och andra gamla dokument SVAR, Svensk Arkivinformation under Riksarkivet. Genealogiska Samfundet i Finland har också en stor sökbar databas. Dansk Demografisk Databas är ett utmärkt verktyg för att leta släktingar i Danmark, och deras statliga arkiv finns gratis online Tukholma, Riksarkivet, Sturearkivet, SE/RA/0103. Tietokannat: Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven #36891 Lähde-editiot: FMU VIII, p. 431-433, #6696. Finlands medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen. Band VIII. Helsingfors: Finlands Statsarkiv 1935 Dödsorsaker. Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog nästan 7 400 personer i arbetsför ålder, dvs. i åldern 15 - 64 år, år 2019. Av dem var största delen, två tredjedelar, män. Över hälften av personerna i arbetsför ålder omkom i tumörer och sjukdomar i cirkulationsorganen

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter med rötter i medeltiden. Officiellt grundades myndigheten genom en kansliordning år 1618. Under århundradena har organisationen vuxit och arkivhyllorna med den. Landsarkiven och Riksarkivet har samarbetat på olika sätt över tiden. Den 1 januari 2010 gick man samman i en myndighet, Riksarkivet Besöksadress: Riksarkivet, Mätslingan 17, 187 66 Täby. Vägbeskrivning: För att hitta till Mätslingan 17, se hemsidan för Riksarkivet i Arninge. Arrangör: Riksarkivet i Arninge, Riksarkivet i Marieberg och Krigsarkivet. Kontaktperson: Mats Hemström, 010-4767316, mats.hemstrom@riksarkivet.se. Länk till webbplat Riksarkivet har nyligen lanserat sin helt nya webbplats.Den är tydligare och mer lättöverskådlig än den gamla. Riksarkivets tjänster är inte bara till för släktforskare. Det är exempelvis Riksarkivet som har hand om alla frågor kring heraldik och svenska flaggan Tukholma, Riksarkivet, Codices A, 10, Registrum ecclesiae Aboensis, SE/RA/0201/A 10. Tietokannat: Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven #14113 Codices Fennici Lähde-editiot: FMU I, p. 438, #1010. Finlands medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen Finlands riksarkiv och landsarkiven (på svenska). Islands riksarkiv (På engelska) Köpenhamns stadsarkiv: Här kan du forska om Köpenhamn och dess invånare. Du kan också söka efter svenska personer som levat eller dött i staden. Ordbog til det ældre danske sprog: En digitalisering av Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog (1300.

Finland sett med andra ögon Under sommaren kan Riksarkivets ambulerande affischutställning Pro Finlandia - Finlands väg till självständighet beskådas i Finströms bibliotek i Godby. Nu besöker forskaren vid Riksarkivet Pertti.. Republikens president Sauli Niinistös tal vid invigningen av utställningen Pro Finlandia - Finlands väg till självständighet i Riksarkivet den 2.12.2014? Finland förbereder sig för 100-årsjubileet av sin självständighet som inleds om drygt två år

Riksarkivet. From Wikipedia, the free encyclopedia. Jump to navigation Jump to search. Riksarkivet may refer to: National Archives of Sweden. National Archives of Norway. National Archives of Finland (in Finnish 'Kansallisarkisto' Arkivet från detta västsvenska generalguvernement 1648-54 finns på Riksarkivet. På Gotland fanns guvernör/ generalguvernör till 1676. En generalguvernör tillsattes också för drottning Kristinas underhållsområden (Öland, Gotland, Ösel, Norrköping m m) 1654-89; arkivet finns på Riksarkivet Insändare. 7.10.2021 11:30. Ordförande Holger Wester (HBL Debatt 25.9) försvarar Riksarkivets fortsatta verksamhet i Vasa och anser det som nödvändigt för fortsatt österbottnisk svenskspråkig hembygdsforskning. Samma gäller även de tre landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, alltså hela Vasa läns. Statsrådets förordning om Riksarkivet. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § och 4 § 1 mom. i lagen om Riksarkivet (1145/2016) The National Archives of Norway (Riksarkivet) is the institution responsible for preserving archive material from Norwegian state institutions, as well as contributing to the preservation of private archives. It does this work in cooperation with the regional state archives, together with which it forms the National Archival Services of Norway (Arkivverket)

Sök i Folkräkningar (Sveriges befolkning) - Riksarkivet

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Muu asiaMnrovvvvom Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer Utgiven i Helsingfors den 31 december 2020 1275/2020 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 Passagerarfartyget ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan Riksarkivets strategi 2020 Vision och strategiska avsikter. Strategiska fokusområden och mål. Riksarkivet är såväl en expert- och serviceorganisation som en central infrastruktur för. Därefter talade statsrådet Alice Bah Kuhnke. Författaren och psykologen Hédi Fried talade på temat Det får inte hända igen och historikern Nils Erik Villstrand på temat Finlands historia och historiker i svenska Riksarkivet. Under pausen fick Kungen och Kronprinsessan en visning av jubileumsutställningen Riksarkivet 400 år

Öppettider till Riksarkivet Åbo i . Hitta öppettider, adress, telefonnummer för Riksarkivet Åbo på Aningaisgatan 11 i - Öppettider.n Riksarkivet motiverar sitt beslut att lägga ned verksamhetspunkten i Vasa, det vill säga det gamla landsarkivet i Vasa, före år 2024 med att arkivbyggnaden är i dåligt skick. Fastigheten ägs av Senatsfastigheter och Vasa stad. Som en andra motivering för nedläggandet har Riksarkivet meddelat att besöken vid Vasa landsarkiv är få

Fritext Titel Författare Ämne ISBN / EAN. Senaste titlar Marieberg. 1. Gottes Wort und fürstliche Macht Silberaltäre des 17. Jahrhunderts zwischen München und Stockholm. 2. Maktens tal och talets makt : Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid. 3. Swedish students at the universities of Paris in the Middle Ages Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden / af Jully Ramsay. Ramsay, Jully, 1865-1919 (författare) Alternativt namn: Ramsay, Julia Maria, 1865-1919 Publicerad: Helsingfors : Söderström, 1909-1916 Svenska 4 vol. (592 s. I sammanställningen nedan framgår för vilka län vi hittills hunnit fotografera Riksarkivets mantalslängder. Fokus har legat på att fotografera de län där det är störst luckor hos landsarkiven. För att hitta materialet, skriv Mantalslängder 1642-1820 i sökrutan under Ny arkivsökning i vår programvara. Då visas aktuella. Områden i Finland varifrån man flyttade till Ingermanland: 1) Kymmenegårds län, 2) Lappee, 3) Viborgs område, 4) Jääski, 5) Äyräpää, 6) Kexholms län, 7) Stor-Savolax, 8) Östra-Savolax, 9) Norra-Savolax. Utvecklingen av antalet hushåll i Ingermanland 1623-167

Riksarkivet har noterat att Regionfullmäktige i Skåne avser att fatta beslut rörande en inofficiell flagga för Region Skåne (Regionstyrelsens beslutsförslag, Finland, Island, Norge och Sverige - nationella korsflaggor. Norden utgör, i heraldisk och vexillologisk mening, Sveriges närområde. I Danmark och Finland finns därtill tr Historiska kartor. Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den med dig. I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att. Mantalslängder - näst bäst efter kyrkböckerna. När kyrkböckerna sinar är mantalslängder nästa källa att ösa ur. Här finns massor av spännande information om dina anor, från 1500-talet fram till 1990. Släkthistorias expert Magnus Bäckmark förklarar vad mantalslängderna är och vad du hittar i dem Hrr Carl Gustaf Booz, Erick Hansson Rolof och Henrich Sabelstierna, som woro hennes Slächt, witnade, at han lofwat henne Echtenskap, och gifwit henne penningar. Erick Lille tilstodh 1) sig lofwat henne Echtenskap, och tagit henne i huset hoos sig, men 2) sade sig her till sin lofwens fulbordan för wissa orsaker emotstådt

Släktforska på Finland! | SlakthistoriaVon Schantz nr 1255 - Adelsvapen-WikiKampen mellan de röda och de vita - inbördeskriget 1918

Meddelanden från svenska Riksarkivet. Meddelanden från svenska Riksarkivet Riksarkivet (medarbetare) Alternativt namn: Sverige. Riksarkivet Alternativt namn: Svenska Riksarkivet Alternativt namn: RA Alternativt namn: National Archives of Sweden Alternativt namn: Swedish National Archives Alternativt namn: Archivum regni Sveciae Alternativt namn: Archivum regni Stockholmiens Riksarkivet: Riksföreningen Sverigekontakt: Svenska Amerika Linjen: Svenska Amerika Linjen passagerarlistor mm: Svenska Amerika Linjen vykort: Svenska Emigrant-institutet i Växjö Utvandrarnas Hus: Sverige Amerika Centret, Karlstad: Sjöfartsmuseet, Göteborg: Sjöhistoriska museet, Stockhol

skblAtlantic Crossing: Älskade kronprinsessan Märtha flyddeÅnedinlinjen | LinkedIn

Julbord på Gamla Riksarkivet. Julbordet börjar med ett glas hemkokad glögg nere på bottenvåningen och vi får en kort beskrivning av byggnadens historia innan vi leds en trappa upp till matsalen. Det är högt i tak, stora kristallkronor och vackert dukat. När vi beställd dryck startar vi i vanlig ordning med sillen ArkivDigital har handlingar från Sverige (riksnivå) som innehåller bland annat handskrifter och militära handlinga Bibliotek i norra Sverige (9) Ange som favorit. Ájtte, svenskt fjäll- och samem., biblioteket (Ajtt) Ange som favorit. Bibliotekets lokala katalog. Placering: Kc (p) & 948.5 Årsbok. Bestånd: 1993-1999, 2001, 2009-2015. Öppettider, adress m.m. Institutet för språk och folkminnen, Umeå (Daum) Ange som favorit. Bibliotekets webbplats