Home

Martin Luther King tal analys

Det var söndagen den 28 augusti 1963. King hade just introducerats som nationens moraliske ledare och han började tala enligt det manus som han jobbat med in i det sista, ett arbete som hade hållit honom uppe nästan hela natten innan. Hans åhörare var uppenbart nöjda Retorisk analys av talet I have a dream utfört av en legendarisk retoriker, Martin Luther King. Efter 50 år minns man fortfarande det sensationella talet som ägde rum i Lincoln Hall, intensivt levererad från den breda trappan intill Lincolns monument

I have a dream - Martin Luther Kings berörande tal

Martin Luther King (1929-1968) var en amerikansk baptistpräst och ledargestalt för de svartas kamp för lika medborgerliga rättigheter i USA. Hans berömda tal I have a dream har sedan dess blivit en ledstjärna för många fri- och rättighetskämpar runt om i världen. King mördades vid ett attentat i Tennessee 1968 Det är en upprepning och Martin Luther King Jr gav ett av världens mest kända exempel på anaforer, då han i slutet av sitt tal upprepar I have a dream. Anaforerna i hans tal spelar en stor roll i att betona hans idéer och dessutom bidrar det till att du faktiskt kommer ihåg dem. Upprepning och repetition fastnar Uppgiften går ut på att du ska analysera ett tal med hjälp av ett antal retoriska begrepp och stilfigurer. Du ska gå genom talet och analysera hur det retoriskt är uppbyggt. Du gör det genom att använda dig av begreppen och redogöra för hur talaren har arbetat med retoriken för att nå fram med sitt budskap Martin Luther King, Jr.s I Have a Dream tal anses allmänt som en av de viktigaste delarna av oratory i amerikansk historia. Levereras 1963 till tusentals medborgarrättsaktivister utanför Lincoln Memorial i Washington, DC talet har kommit för att symbolisera andan i medborgarrättsrörelsen och till och med fungera som en stor del av den amerikanska nationella myten

Hon nämner också Martin Luther King Jr och hans klassiska tal om allas lika värde, något som Busch Thor tror vi alla sympatiserar med. Men vägen dit är alltså inte genom identitetspolitiken då denna splittrar, ett exempel på detta är kvotering som beskrivs som omvänd diskriminering Hon använde sig av statistik och exakta siffror för att bevisa hur mycket hennes tal stämmer. Det finns olika viktiga ämne som fängslar publiken, från terrorism, våld och kvinnoförtryck till den ojämna könsfördelningen fördjupar Gudrun sin tal.Män får mer än de ger, kvinnor ger mer än de får

Martin Luther King Jr. Jag har en dröm. Tre meningar kontakt med denna idé i andra delar av tal: De tromber av revolt kommer att fortsätta att skaka grundvalarna för vår nation förrän ljusa dagar visans fram. King säger att de inte kommer att sluta förrän rättvisa realiseras Dr Nick Turnbull analyserar Martin Luther King's tal I have a dream från 28 augusti 1963 vid Lincoln Memorial i Washington DC. Hur mycket kan man improvisera när man håller tal? Dr Turnbull ger tips och retorikråd. Vi besöker också Parrs Wood High School's Debating Society i Manchester

För sången, se I Have a Dream (sång). Martin Luther King, medan han håller sitt tal. I Have a Dream (på svenska: Jag har en dröm) är ett offentligt tal som hölls av den amerikanske medborgarrättsaktivisten Martin Luther King. I talet förklarade han sin vision av framtiden, där vita och svarta levde som jämlikar Den 28 augusti 1963 höll den amerikanska medborgarrättskämpen Martin Luther King ett numera världsberömt tal vid monumentet Lincoln Memorial i Washington i USA. Svensk översättning: Magnus Olsson För hundra år sedan undertecknade en stor amerikan, i vars skugga vi symboliskt står, oavhängighets-förklaringen. Detta betydelsefull Den här uppsatsen är en kritisk analys av King och hans ickevåldsideologi. Uppsatsens syfte och avgränsning är att granska och redogöra för den ideologi som King genom sina tal, predikningar och övriga skrifter redogjorde för. Metoden jag använt mig av är att systematisera Kings ideologi för att därefter analysera den Martin Luther king fais que je puisse avoir une vision dans ma vie avec son discour.Vraiment sa vision m'a permis que je prenne une decision dans ma vie telle que vivre dans une famille economiquement independante.Etre dans une communaute exclu par l'injustice en encourageant beaucoup les filles comme des femmes aux etudes

Retorisk analys av I HAVE A Dream - Svenska 2 - SVE2 - StuDoc

 1. Baptistpastorn och medborgarrättsledaren Martin Luther King var bara 35 år när han fick Nobels fredspris för sin kamp mot orättvisorna i USA..
 2. i Martin Luther King Jr:s tal 'I See the Promised Land'. I den första analyseras hur de fyra olika temana politik, internationalism, våldsanvändning och kultur finns representerade och används som retoriska funktioner i talet. I analysen framkommer att Malcolm talar från olika positione
 3. Martin Luther var en munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-talet. Han var kritisk till en del av det som kyrkan stod för, till exempel att man kunde köpa sig fri från straff för sina onda handlingar. Martin Luther ville inte splittra den västerländska kyrkan, men det blev följden av hans kritik
 4. Allusion För att skapa tyngd åt innehållet i ditt tal eller ge ett argument lite extra skjuts kan du alludera på någon känd person eller känd fras: redan Aristoteles menade att kvinnan är mannen underlägsen, att vara eller inte vara sjukskriven det är frågan (anspelar på Shakespeares Hamlet), precis som Martin Luther King har jag också en dröm

Video: I have a dream! Så smart, så klokt, så kraftfullt

Jag har ett Drömtal Sammanfattning och Aktiviteter MLK Da

 1. Martin Luther King Jr. (1929-1968) was an African-American Baptist priest and one of the leaders of the Civil Rights Movement. He was an activist for equal rights in American society and advocated for promoting them through non-violent means, civil disobedience, and Christian beliefs
 2. Martin Luther King (1929-1968) var en människa med visioner och tro. Men hans drömmar om en bättre värld utan orättvisor och rasåtskillnad ledde honom in i frihetskamp och konflikter. För King kunde drömmen bara förverkligas genom metoder som bygger på icke-våld. Själv fick han sätta livet till för sin dröm
 3. 3. Analysera ett tal Välj ett tal. Redogör kortfattat för talets innehåll. Vad är det talaren argumenterar för eller emot? (Länk till tal finns i dokumentet Arbetsmaterial) a. Analysera talet utifrån den retoriska triaden: ethos, pathos och logos. Vilka metoder använder talaren för att övertyga och nå sin publik
 4. Martin Luther King, ledaren för den svarta medborgarrättsrörelsen höll sitt välkända tal I have a dream i augusti 1963, fick Nobels fredspris 1964 och sköts i Memphis den 4 april 1968

Läsförståelse (LÄS

 1. Martin Luther. M. Bild: SO-rummet.se. 1517 satte Martin Luther upp en lista med 95 teser där han kritiserar kyrkan. Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden Wittenberg. Han är känd för sina protester mot dåtidens traditionella (katolska) kyrka och dess försäljning av avlatsbrev
 2. Martin Luther King. Analys Artiklar Artiklar 2. Analys: Zlatan och Soros Hela mitt tal om den demografiska revolutionen i Sverige och Europa: https: Övriga: Roger Cash is King!, Torbjörn - Gåva, Bo - Ni är fantastiska!, Håkan - Gåva, tack för allt ni gör, Erik - Tack, Anders J - Donation,.
 3. ent leader of the civil rights movement, beco

Dr Martin Luther King. Avsnitt 2 · 9 min · En analys av Martin Luther Kings tal I have a dream från 1963 Martin Luther King, Jr och hans profetiska I've Been to the Mountaintop-tal. I Have a Dream är av uppenbara skäl Martin Luther King, Jr :s mest kända tal. Men I've Been to the Mountaintop hör också till hans bästa, inte minst på grund av talets nästan profetiska natur. Den 3 april 1968 talade MLK på The Mason Temple i. Talet framför 250 000 personer var ett av de mest studerade (och kopierade) i historien. Språkforskare, filosofer, spökförfattare, teologer, kommunikationsexperter har dissekerat och analyserat det från valfritt perspektiv. Martin Luther King på trappan till Lincoln Memorial mot slutet av sitt anförande Retorikexperten: Gretas tal kan få dubbel effekt. Greta Thunbergs känsloladdade och konfrontativa tal jämförs redan med Martin Luther Kings I have a dream och andra historiska anföranden. Men talet kan uppfattas på olika sätt, säger Chefs expert Sofia Kacim. Mitt budskap är att vi har ögonen på er. Allt det här är fel Hans dröm förändrade USA. Det var mer än 250 000 människor i publiken när Martin Luther King höll sitt berömda tal I have a dream år 1963. Foto: TT. Martin Luther King blev känd över hela världen när han kämpade mot rasismen mot svarta i USA. I år är det 50 år sedan han mördades

Martin Luther King Historia SO-rumme

Svenska C - Talanalys (Stilfigurer) Hej, jag håller på med en uppgift just nu där jag ska analysera talet I have a dream och bland annat ska hitta olika retoriska stilfigurer, såsom Anafora där Martin Luther King upprepar I have a dream 8 gånger under talet. Jag har kommit över olika fraser i talet som är lite osäker på. Pearltrees. Tala Retorik. > Svenska (åk 6-9) Här håller Martin Luther Kings barnbarn brandtal. AvMalin Wigen På lördagen marscherar hundratusentals personer i USA för skärpta vapenlagar i landet. Under demonstrationerna höll Martin Luther Kings barnbarn Yolanda Renee King, 9, ett brandtal som möttes av jubel

Martin Luther King var omgiven av många starka kvinnor som dock sällan kom till sin rätt, summerar Augustsson. Att män dominerar ledningen i politiska organisationer var såklart inget unikt för medborgarrättsrörelsen på 1950- och -60-talet, utan är verkligheten inom de flesta områden än idag Idag är det 50 år sedan Martin Luther King höll sitt drömtal vid Lincolnmonumentet i Washington inför en publik av ca 200 000 människor. Det är ett tal som följt mig allt sedan dess. Jag var bara nio år då talet hölls och det jag framförallt minns var hans sätt att tala Analyser har gjorts av många kända tal, av så skilda personer som Martin Luther King och Adolf Hitler. Det visar sig att deras tal ofta innehåller alla tre beståndsdelarna ethos, logos och pathos Analysera ett tal från dagens fullmäktige Titta tillsammans i klassrummet, i grupp eller enskilt, på en debatt från dagens (som i Martin Luther King s tal I have a dream)-Antites - motsatta tankar eller begrepp ställs mot varandra. Det är en fråga om liv och död Och i dag, på Martin Luther King-dagen, håller ytterligare minst ett halvt dussin demokrater som kan tänkas överväga en kandidatur tal. Det är ett tecken på hur viktiga de svarta väljarna är i demokraternas primärval. analys Asma Khalid:.

Tal Emma Watson på svenska. Martin Luther King. I have a dream (Jag har en dröm) av Martin Luther King är troligtvis världens mest berömda tal. King åkte runt och talade i det stora amerikanska riket, ofta i flera städer varje vecka. I talen kan vi närma oss vem King var och vad han ville Självbiografin är djupt berörande. Kings liv fick ett tragiskt slut. Ändå lämnar boken kvar en känsla av hopp samt uppmuntran. Anders Wijkman i förordet Vem var han mannen bakom I have a dream? Martin Luther King (1929-1968) var en människa med visioner samt tro. Men hans drömmar om en bättre värld utan orättvisor samt rasåtskillnad ledde honom in i frihetskamp samt konflikter Analys av ett tal: Du skall välja ett tal från www.ted.com som du tycker är välformulerat. På 3-5 minuter ska du redogöra för hur talet är uppbyggt och ge minst 3 exempel på vilka retoriska grepp (stilfigurer) du har identifierat i talet. Analys av Martin Luther King's tal. I Washington firar man att det har gått 50 år sedan Martin Luther King höll sitt mest kända tal, Jag har en dröm. För många amerikaner ger festligheterna en möjlighet att reflektera. I Have a Dream Speech Analysis. 9 September 2016. Martin Luther King Jr delivered a speech on the equality of whites and blacks. He gave the speech in front of an audience of approximately 250,000 people at the Lincoln Memorial. It was a dynamic speech that touched the hearts of audiences and brought the country together to fight for a common.

Martin Luther King Jr

 1. Volvos värde varar, veni vidi vici (jag kom, jag såg, jag segrade, lär ha yttrats av Julius Caesar efter slaget vid Pontos), gå på grund. En upprepning av samma inledningsbokstav. • Anafor - Upprepning av samma ord i början på meningar, versrad eller stycke. Martin Luther Kings tal Jag har en dröm.
 2. Ord som vi alla känner igen att den amerikanske medborgarrättsaktivisten Martin Luther King sa i sitt tal 1963 i Washington, när han förklarade sin vision om framtiden, där vita och svarta skulle leva som jämlikar. En dröm som idag de allra flesta av oss anser som en självklarhet
 3. Martin Luther King - I Have A Dream (1963) Gång på gång återkommer medborgarrättsaktivisten Martin Luther King i sitt tal till vad som efter de uttalades har blivit några av historiens mest klassiska ord: »I have a dream«
 4. Martin Luther King vill att åhörarna ska förstå innebörden av slaveri, rashat, orättvisa och förtryck. Han vill med detta tal skapa förståelse för hur rättvis och fridfull världen kommer att bli, och framför allt hur lycklig människan kommer att bli, om man lyssnar och tar till sig vad han säger
 5. dre grupper och sedan i helklass. Martin Luther King vid talarstolen framför Lincoln Memorial när han framförde sitt berömda tal

Berömda tal. TalarPoolen brinner för det levande ordet och vi har alltid blivit inspirerande av stora talare. Här kan du läsa om några berömda tal som gått till historien. Du hittar både kända svenska tal och bevingade historiska tal från utlandet. Vill du inspireras av flera bra talare eller få tips om hur du själv kan bli bättre. Fortsätt drömma om alla livs lika värde. LEDARE I dag för 50 år sedan mördades den amerikanske medborgarrättsaktivisten Martin Luther King Jr. Hans dröm om en fredlig värld utan segregation och rasdiskriminering är fortfarande lika starkt levande och fortfarande lika ouppfylld. Slaveriet avskaffades 1865, men inte åtskillnaden mellan. Martin Luther King, Jr., född 15 januari 1929 i Atlanta i Georgia, död 4 april 1968 i Memphis i Tennessee (), var en amerikansk pastor, aktivist och framstående ledare inom afroamerikanska medborgarrättsrörelsen. [11] Han är mest känd som en symbol för utvecklingen av medborgerliga rättigheter i USA och runt om i världen, med hjälp av fredliga metoder efter Mahatma Gandhis läror. [12 I flera fall görs fylliga analyser av tal, till exempel av av Cicero, Goebbels, Martin Luther King, Olof Palme och av earl Spencer vid prinsessan Dianas begravning. I ett nytillkommet kapitel analyseras vår tids retorik - reklamen - utifrån ett retoriskt perspektiv

Uppgift 4: Analys av ett tal - pedagogmi

Mod är att ställa sig framför marscherande, våldsdömda nazister, och höja näven. För de som talar om åsiktskorridoren är inte ute efter att lyfta på locket i känsliga frågor. De verkar bara vilja kunna driva sin linje utan att få mothugg, skrev min kollega Daniel Poohl på Expos sajt för ett tag sedan. Vilket också är precis. Martin Luther King-dagen: 20 januari. Publicerad den januari 20, 2020. januari 20, 2020 av eangelsmark. (Källa: Mångkulturella almanackan) Det är få som inte har hört talas om Martin Luther King Jr. och hans arbete för jämlikhet i U.S.A på 1950- och 60-talet. I U.S.A. är hans födelsedag en högtidsdag som ser ut olika, heter olika och. Martin Luther King E b b a G r ö n Die Mauer Berlinmuren S o n j a Al d én Du får inte Obesvarad kärlek S co r p i o n s Wind of Change Berlinmuren HIV-hysterin på 80-talet Bj ö r n Afzel i u s Absolut Polar Plexus Kamratskap Mau r o S co cco Mellan en far och en son Familjeband James T After his home was bombed in 1956, Martin Luther King Jr. applied for a permit to carry a gun. Despite the potentially deadly threats that King faced as a leader of the Montgomery, Alabama, bus boycott, the county sheriff, Mac Sim Butler, said no. Next week the Supreme Court will consider a challenge to a New York law similar to the Alabama.

Hur man skriver en retorisk analys / nyckelkoncept

Det Martin Luther King gjorde var väldigt starkt och modigt, han vågade stå på sig. Syfte sam frågeställningar: Syftet med detta arbete är att visa och att få fram hur rätt Martin Luther King hade, hur bra det han gjorde var. Folk var emot honom, tyckte att han var helt dum i huvude Idag i Sverige » Ledare » Martin Luther King ekar när Greta talar. 30. september, 04:00 . Ledare . Martin Luther King ekar när Greta talar JONNA SIMA Kräver förändring - och är förändringen . Läs mer 30. september, 04:00 . Ledare . 11:21 . Ledare . Isobel Hadley-Kamptz: Äntligen ett vaccin mot malaria

Sverige har fortfarande anledning att lära av Martin Luther King. Det skriver debattören Nathan Hamelberg. Jubileumet av Martin Luther Kings I have a dream-tal och marschen till Washington i veckan satte föga förvånande igång en diskussion om USA:s arv av rasdiskriminering, medborgarrättsrörelsens segrar och brister och om samhällets tillstånd Martin Luther King, 28 augusti 1963. Nedan följer några rader ur Martin Luther Kings mycket berömda tal i Washington den 28 augusti 1963 Analyser: När rivs statyer över Martin Luther King? Den senaste tiden har debatten om koloniala och eventuellt rasistiska monuments vara eller inte vara rasat i allt fler länder. Men debatten är långt ifrån ny, skriver Louice Raw i en analys i The Independent. Hon påpekar att under tidens gång har synen på historien alltid varierat och. Enligt denna analys handlar rasism enbart om strukturer. och det går naturligtvis helt på tvärs med den önskan som Martin Luther King framförde i sitt historiska tal: Passande bild med tanke på texten. Då menar jag bilden på Martin Luther King,. Malala Yousafzai. 1 mars 2018 by Henrik. I Guds namn, den mest välgörande, mest barmhärtige. Ärade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, högaktade ordförande för generalförsamlingen Vuk Jeremic. Ärade FN:s sändebud för global utbildning Gordon Brown, högaktade äldre och mina kära bröder och systrar

I flera fall görs fylliga analyser av tal, t.ex. av Cicero, Goebbels, Martin Luther King, Olof Palme och av earl Spencer vid prinsessan Dianas begravning. I ett nytillkommet kapitel analyseras vår tids retorik - reklamen - utifrån ett retoriskt perspektiv 1960-talet. 1960-talet Du måste Mordet på Martin Luther King. nyhetsinslag, analyser, bakgrunder och Nordens största nät av utrikeskorrespondenter. E-post Pluggar du Svenska som andraspråk 3 på Gymnasieskola (Sverige)? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Martin luther king i have a dream analys dieses und April 28th, 2020 - Martin luther king i have a dream analys Farmaline be Réduction De Bienvenue de 5 A livré chez vous en 48h mandez en ligne The I have a dream speech by Martin Luther King is recognised as one of the best speeches ever given analysera Martin Luther Kings berömda tal från den 28 augusti 1963 - I have a dream. När man lyssnar på talet, slås man av hur Martin Luther King entusiasmerar och engagerar hela den stora publik han talar inför. Han vänder sig till både svarta och vita och förklarar att alla människor har samma värde oavsett hudfärg

Talanalys: Retoriskt skicklig Ebba Busch Thor tar för si

En talanalys - Mimers Brun

Tal och den Andres språk 6 Analys fas 2 - Intertextuell analys Martin Luther King jr . Nu, när mandelträden står i sin praktfulla blom i pappas lilla by i Iran och jag förväntansfullt räknar dagarna tills de japanska körsbärsträden blommar p medborgare. Martin Luther King Jr., pastor, aktivist och framstående ledare för Afroamerikanska medborgarrättsrörelsen, höll sitt mest kända tal för 53 år sedan, fem år innan han mördades. I citatet ovan beskriver han en verklighet som är obegriplig för The Land of the Free Hon arbetade i medborgarrättsrörelsen tillsammans med Martin Luther King och Malcolm X, läste dikt vid Bill Clintons presidentinstallation, hon har fått hedersutnämningar vid över 30 universitet och collages och tagit emot en frihetsmedalj av president Obama. Det låter väl som material till sju självbiografier? Minst

Punkt Analys av Jag har en Dröm - storyboardthat

Upprepning är en viktig retorisk enhet som används i många övertalande tal. Upprepningen av frasen Jag har en dröm i Martin Luther King's, I Have a Dream-tal, upprepning av de två orden vi ska i Churchills. Vi kommer att slåss på stränderna tal är två exempel på så effektiva och övertygande tal Fortnite lanserar virtuell upplevelse för Martin Luther King Jr.s 'I Have A Dream' -tal. Fortnite går tillbaka i tiden för sin senaste crossover -upplevelse. Det väldigt populära tv -spelet lanserar en ny upplevelse med tema kring Martin Luther King Jr.s tal I Have A Dream Martin Luther King håller tal 1968. att tända stearinljus på ljusträd i Sveriges kyrkor skapades av Martin Lönnebo. Året var 1968 och baptistpastorn Martin Luther King skulle resa till Sverige för att Det gjorde Martin Lönnebo och ett betydande kapitel i boken innehåller genomgång och analys av österländska. - Martin Luther King, Jr., Paulus brev till amerikanska kristna Litterära exempel på retoriska frågor I litteratur, politiskt tal och drama används retoriska frågor för stilistiska ändamål eller för att demonstrera en punkt för betoning eller övertalning Det är inte bara att skriva ett tal, det skall formuleras på ett bra sätt. Det klassiska sättet, som brukar fungera bra, är att dela upp talet i fem delar: Inledning, man tar upp vad talet skall handla om och försöker samtidigt få lyssnarna intresserade. Berättelse, man berättar, i stora drag, bakgrunden till talet

Martin Smedjeback . Tal i Umeå Statskyrka, 16 december 2006 4 januari 2007 Inför detta tal har jag funderat på vad som gör mig optimistisk inför framtiden och det som gör mig mer pessimistisk. Jag har också funderat på vilka steg jag tror vi måste ta för att få fred och en värld utan våld Tal av Haile Selassie vid AU 1963 och 64. En kort analys som vi Lire plus. Tal av Martin Luther King Jag har en dröm Jag säger er idag, mina vänner, även om vi måste möta svårigheterna i dag och imorgon, har jag fortfarande en dröm

Speakers' corner: Dr Martin Luther King UR Pla

I Have a Dream - Wikipedi

massiva demonstrationer av afro-amerikanska invånare i sydstaterna i USA på 60-talet i staden Selma i Alabama med Martin Luther King i spetsen. Ett annat välkänt och likaledes framgångsrikt exempel är Indiens självständighetskamp mot engelsmännen med hjälp av passivt motstånd som organiserades av Mahatma Gandhi. 1.2 För min del avslutades arbetsveckan (sportlov!!) med två parallella projekt i två olika klasser. Min femma började redovisa sina #talasomted och fyrorna jobbar med egna grejer. Fokus på muntlig framställning, och ett språkutvecklande arbetssätt. Vi övar alla de stora förmågorna, kommunikation, begrepp, metakognition, procedurer och, inte minst, analys Jackson, Mississippi. 1960-talet. Det är en spännande tid då mycket händer. Några år tidigare ägde Rosa Parks och bussincidenten rum. Elvis börjar bli populär. Martin Luther King håller sitt berömda I have a dream-tal. James Meredith blir den första svarta mannen som går på University of Mississippi. Som sagt, en spännande tid Det finns fem normer för retorik : uppfinning , leverans, ordning , stil och budskap . Dessa kategorier ger en mall för både analys och skapande av retoriska verk . De erbjuder också ett sätt att lära sig retorik . Ett berömt exempel på retorik är Martin Luther King , Jr : s I Have a Dream tal

3. Analysera något eller några andra kända tal. Fyll på i tabellen eller skriv fritt ner era tankar om talet. Förslag på talare: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Martin Luther King, Selma Lagerlöf, Olof Palme, Jason Diakité, Malala Yousafzai, Michelle Obama. 4. Låt eleverna skriva egna tal om ett valfrit Martin Luther King Jr:s barnbarn Yolanda Renee King höll tal på demonstrationen. Bredvid henns står pappan och mänskliga rättigheter-advokaten Martin Luther King III. Bild: Jacquelyn Martin/Lehtikuva-AF Inför Bidens installationsceremoni läste Amanda Gorman in sig på klassisk afroamerikansk poesi, men studerade även politiska tal av Abraham Lincoln, Winston Churchill och Martin Luther King för att lära sig hur ord kan användas för något positivt, som hon sade till amerikanska NPR Stefan Löfvens sommartal i Eskilstuna innehöll som väntat stöd för den svenska modellen och angrepp på Alliansens förslag om lönesänkningar. Men framför allt var talet en statsmannalik betraktelse över alla människors ansvar och allas rätt till ett värdigt liv, skriver Arbetets Martin Klepke