Home

Överintendent Statens maritima

Ny överintendent vid SMTM. Lars Amréus blir ny överintendent och myndighetschef vid Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), myndigheten som Järnvägsmuseet är en del av. Regeringen har beslutat att förordna Lars Amréus som överintendent och myndighetschef vid SMTM från och med den 1 april 2021 Lars Amréus blir ny överintendent och myndighetschef vid Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), myndigheten som Sjöhistoriska museet är en del av. Regeringen har beslutat att förordna Lars Amréus som överintendent och myndighetschef vid SMTM från och med den 1 april 2021. Lars Amréus är sedan 2012 riksantikvarie och.

2021-04-06. Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet Ny överintendent på plats. 2021-04-06. Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet. Museet är miljöcertifierade enligt ISO.

Statens maritima och transporthistoriska museer har cirka 230 tillsvidareanställda medarbetare och leds av överintendent Lars Amréus. Verksamheten vid SMTM är organiserad i avdelningen för form och innehåll, avdelningen för kommunikation och stöd, avdelningarna Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Järnvägsmuseet samt staben Regeringen har i dag utsett Leif Grundberg till ny överintendent och chef för Statens maritima museer. Leif Grundberg tillträder den 1 februari 2015 och efterträder då Robert Olsson som innehaft uppdraget sedan 2006

Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Regeringen beslutade tidigare i år om att förordna Lars Amréus som överintendent (motsvarande generaldirektör) vid SMTM och den 1 april tillträdde han tjänsten. - Det är givetvis utmanande att bedriva museiverksamhet under. Leif Erik Lennart Grundberg, född 11 januari 1964, är en svensk arkeolog och museiman. Han disputerade år 2006 vid Umeå universitet på avhandlingen Medeltid i centrum. Europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer. Åren 2015-2021 var han överintendent och chef för Statens maritima museer, där han efterträdde Robert. Statens maritima och transporthistoriska museer: Departement: Kulturdepartementet: Organisationstyp: Statlig förvaltningsmyndighet: Ledning: Enrådighetsmyndighet: Kommun: Stockholm: Organisationsnr: 202100-1132: Myndighetschef: Leif Grundberg [1], överintendent: Instruktion: SFS 2007:1198: Webbplats: Statens maritima och transporthistoriska musee Leif Grundberg är överintendent för myndigheten där Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm, Järnvägsmuseet i Gävle samt Marinmuseum i Karlskrona ingår Ny överintendent på plats. 2021-04-07. Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM)

Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Regeringen beslutade tidigare i år om att förordna Lars Amréus som överintendent (motsvarande generaldirektör) vid SMTM och den 1 april tillträdde han tjänsten Lars Amréus, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer Box 27131, 102 52 Stockholm Telefon: 0730-89 88 61 E-post: lars.amreus@smtm.se. Ledamöter. Bengt Antoniusson IF Metall Avd 51 Malmö Hammarbacksvägen 56, 238 36 Oxie Telefon: 070-540 37 79 E-post: bengt.antoniusson@telia.com. Torbjörn Rigemar IF Metall Avd 36. Regeringen. har utsett Lars Amréus till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer.. Han tillträder sin tjänst 1 april 2021. Viktig aktör för besöksnäringen: Statens maritima och transporthistoriska museer har blivit en unik attraktion ur ett internationellt perspektiv Överintendent Statens maritima museer Överintendent Statens försvarshistoriska museer Överintendent Naturhistoriska riksmuseet Överintendent Statens museer för världskultur Direktör Statens konstråd Ordförande Statens va-nämnd Ordförande Allmänna reklamationsnämnde

Ny överintendent vid SMTM - jarnvagsmuseet

Ny överintendent vid SMTM - sjohistoriska

 1. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som Stiftelsen för Strategisk Forskning nu bidrar till med ett värdefullt stöd, säger överintendent Leif Grundberg vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Skeppet Vasa är i behov av ny stöttning för att rörelser i skrovet och deformationer i träet ska kunna bromsas
 2. Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). 34 miljoner till forskning om svenska flottans historia 01 Dec 2020 03:1
 3. Ny ordförande är Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer. Nyvalda i styrelsen är Stina Westerberg vid Statens musikverk, Yvonne Hagberg som är ordförande vid Kalmar läns museum och Peter Österlin från Malmö Museer

Ny överintendent på plats - marinmuseum

 1. Riksförbundet Sveriges museer har under förbundets årsmöte i Stockholm omvalt Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer, som ordförande för förbundet. Nyvalda i styrelsen är Isabella Nilsson, museichef vid Göteborgs konstmuseum, Lillian Rathje museichef vid Murberget Länsmuseet Västernorrland samt Kjell-Åke Hansson, VD för Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby
 2. Regeringen har utsett Lars Amréus till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer
 3. Samtidigt meddelades att nuvarande riksantikvarie Lars Amréus utsetts till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer, en tjänst han tillträder 1 april 2021. Relaterade länkar (2) Pressmeddelande om ny riksantikvarie
 4. tis, apr 06, 2021 11:57 CET. Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Regeringen beslutade tidigare i år om att förordna Lars Amréus som överintendent (motsvarande generaldirektör) vid SMTM och den 1 april tillträdde han tjänsten

Ny överintendent på plats - sjohistoriska

Regeringen har utsett Lars Amréus till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. Statens maritima och transporthistoriska museer med Vasamuseet, som är. Regeringen beslutade tidigare i år om att förordna Lars Amréus som överintendent (motsvarande generaldirektör) vid Statens maritima och transporthistoriska museer och den 1 april tillträdde han tjänsten. - Det är givetvis utmanande att bedriva museiverksamhet under pandemin, men tillsammans ska vi ta oss igenom detta och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av våra. Den nuvarande riksantikvarien Lars Amréus, vars förordnande går ut, har i dag utsetts till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. Han tillträder 1 april 2021

Riksförbundets styrelse består efter årsmöte av ordförande Robert Olsson (överintendent vid Statens maritima museer), vice ordförande Yvonne Hagberg (ordförande Kalmar läns museum), kassör Helena Westin (museichef Polismuseet) och sekreterare Ann-Charlotte Backlund (museichef Stockholms Stadsmuseum) samt ledamöterna Ing-Marie Munktell (museichef Museum Gustavianum), Maria Jansén. 5 frågor till Keith wijkander, filosofie doktor i arkeologi och författare, med ett förflutet som bland annat överintendent vid Statens maritima museer. Forskarbråk ledde till rykte om galenskap Olof Selling var en kontroversiell botanist och professor vid Naturhistoriska riksmuseet. År 1955 påstod Kungliga Vetenskapsakademien att han var sinnessjuk, för att kunna avsätta honom Sidas styrelse är det högsta ledningsorganet för myndigheten. Styrelsen har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv Det kommer att gagna tillväxt och utveckling i hela regionen, säger Robert Olsson, överintendent Statens Maritima Museer. Foto: Erling Klintefors. Fakta om Hajen och HMS Neptun. Hajen sjösattes 1904 för att användas i unionskonflikten med Norge Efter en längre tids personkonflikter på Statens maritima museer lämnar nu överintendent Keith Wijkander sitt förordnande 1,5 år i förtid. - Beslutet ligger hos min uppdragsgivare kulturdepartementet, och vi för just nu diskussioner kring min framtid, säger Keith Wijkander. Det var när Wijkander flyttade på chefen för Marinmuseum i Karlskrona so..

Organisation - smtm

Leif Grundberg ny överintendent och chef för Statens

Vrak - Ny överintendent på plat

Leif Grundberg - Wikipedi

 1. Keith Wijkander är doktor i historia och har länge verkat inom svensk kulturpolitik. han är fil.dr. i arkeologi och har verkat som museiman och ämbetsman inom regeringskansliet och kulturmiljövården. Han har varit överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och överintendent vid Statens maritima museer
 2. Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. I myndigheten ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum samt Försvarets traditionsnämnd. Myndigheten leds av en överintendent som också är dess myndighetschef
 3. sveparen M 20, motortorpedbåten T 38 och Robotbåten Ystad. Det är en ovanlig men också lyckosam samverkan mellan en statlig museimyndighet och ideella krafter, säger Leif Grundberg, överintendent på Statens maritima museer
 4. Channel: Nyheter - Statens maritima museer Viewing all 101 articles Browse latest View live.
 5. Kungen hälsades välkommen av överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lars Amréus, museichef Odd Johansen samt samordnare Lovisa Ehlin. Av marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson fick Kungen därefter en visning av museet

Statens maritima och transporthistoriska museer - Wikipedi

Myndigheten Statens försvarshistoriska museer, SFHM, bildades 1976. Då bestod myndighetens verksamhet av Armémuseum i Stockholm, samt Flygvapenmuseum i Linköping som tillkom året efter, 1977.. Mellan 1976 och 1997 var också Marinmuseum i Karlskrona en del av SFHM, men tillhör idag Statens maritima och transporthistoriska museer.. 1992 utökades SFHM:s verksamhet med Försvarets. Den 23 februari 2012 startade bygget av ubåtshallen till Marinmuseum. Statens fastighetsverks generaldirektör Thomas Norell och Statens maritima museers överintendent Robert Olsson tog första spadtaget. Landshövding Berit Andnor Bylund talade säger Leif Grundberg, överintendent på Statens maritima museer, den myndighet där Vasamuseet ingår. Samarbetet mellan Vasamuseet och Sandvik inleddes 2011 och tillsammans har man utvecklat lösningen med specialkonstruerade, höglegerade bultar som ersätter de gamla 60-talsbultarna, samt testat dem på skeppet

Stort varsel drabbar statliga museer SVT Nyhete

 1. st 85 miljoner kronor
 2. rie vid Riksantikvarieämbetet samt överintendent vid Statens maritima museer. Under åren 2007-09 var han huvudsekreterare i den statliga kul-turutredningen. daniel tarschys & Marja leMne 9 1. På spaning efter statsmakternas intentioner daniel tarschys & Marja leMn
 3. I höst återvänder Ingrid HallRoth som chef för Marinmuseum i Karlskrona. Efter sin tidigare sejour som museichef har hon varit chef för Forsknings- och samlingsavdelningen på Statens maritima museer och bland annat lett myndighetens utveckling av samlingarnas digitalisering
Järnvägsmuseet och de transporthistoriska samlingarna del

Medverkande: Leif Grundberg, fil.dr., överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Avsnitt 8: Vikingatidens härskare och bortglömda kvinnor. Kung Olav Haraldsson - som helgon Sankt Olav - var en av vikingatidens härskare och deltog både i krig och plundringståg Stora konsekvenser för statliga museer. MUSEER 2020-03-23. Alla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. De ekonomiska konsekvenserna är enorma, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet. Av: Susanne Eriksson Det är en obehaglig spekulation i människors sorg, säger Keith Wijkander, överintendent vid Statens maritima museer. Staten censurera De som röstar har chans att vinna en av de nominerade böckerna. Tre av böckerna har nominerats av Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer, Peter Kristensson, redaktör för Nättidningen Svensk Historia, och Annika Törnquist, chef för Clio - den historiska bokklubben Lars Amréus, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet . TIPS! Idag kl 14:00 på Kultur i Almedalen sänds den viktiga programpunkten Älskade museer - men bara kärlek räcker inte

Överintendent Leif Grundberg och Fru Barbro Hårding, Statens Maritima museer VD Anna Serner, Svenska Filminstitutet Musiker Anders Neglin och Produktionschef Charlott Runevret Rektor Emelia Gardemar, Lilla Akademien Kungaparets resor, besök och möten: Ambassadör Lars Danielsson och Montessorilärare Gunilla von Utfall, Tysklan Världen över har museer tvingats stänga på grund av den omfattande coronapandemin - däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndighetens ännu oöppnade museum Vrak - Museum of Wrecks drabbas också. Projektet har stoppat alla kostnader som går och invigningen som var planerad till.

Stugan i ArvikaAmphion

Leif Grundberg som är överintendent och chef för Statens maritima museer är mycket glad över att kunna hälsa Lisa Månsson välkommen till Vasamuseet. - Med sin forskarbakgrund, sina ledaregenskaper och erfarenheter från science center-världen kommer hon att kunna bidra med nya perspektiv och fortsatt utvecklande av Vasamuseet som attraktion och kulturarv i världsklass, säger han Statens Maritima Museer tar inte Svenska ICOM ställning. Louise Andersson, sekreterare Stefan Bohman, ordförande Bilaga: Skrivelse Staffan Bengtsson, överintendent, Statens Försvarshistoriska museer Anmälan av Johan Andrée, museichef beredskapsmuseet . Author: Louise Anderssso Elefanten symboliserar den vikt som tack vare de lätare bultarna försvunnit från Vasa. Från vänster: Vasamuseets chef Lisa Månsson, Leif Grundberg, överintendent på Statens maritima museer, Jan Haraldsson, chef för forskning inom området stål för skärande bearbetning på Sandvik och SMT:s chef Petra Einarsson Får intyg. Åke Andreasson får beviset av Keith Wijkander, överintendent vid Statens maritima museer. Foto:Petter Brandt. OTTERBÄCKEN M/S Marianne har fått intyget om sin k-märkning. - Detta ska vi sätta upp i salongen men inte förrän till våren, säger Åke Andreasson Vi kommer kunna lära av varandra och vi blir nu också representerade i fler delar av landet, säger Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima museer. De fyra museerna är Sjöhistoriska Museet, Vasa Museet i Stockholm, samt Marinmuseet i Karlskrona och så då Järnvägsmuseet i Gävle som dock är delvis stängt för renovering i år

Statens maritima och transporthistoriska museer

Pressrum - jarnvagsmuseet

De är både till nytta för gäster samt bidrar till en levande hamnmiljö, säger Robert Olsson, överintendent för Statens maritima museer. Statens maritima museer, där Sjöhistoriska museet. Lars Amréus har nu tillträtt som överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Regeringen beslutade tidigare i år om att förordna Lars Amréus som överintendent (motsvarande generaldirektör) vid SMTM och den 1 april tillträdde han tjänsten. - Det är. Ny överintendent på plats tis, apr 06, 2021 11:57 CET De som röstar har chans att vinna en av de nominerade böckerna. Tre av böckerna har nominerats av Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museum, Peter Kristensson, redaktör för Nättidningen Svensk historia, och Annika Törnquist, chef för Clio - den historiska bokklubben Järnvägsmuseet tillhör Statens maritima och transporthistoriska museer, Detta styrs och regleras enligt statliga myndigheters regelverk och museet har därmed enbart möjligheter att spara ett litet överskott från ett år till nästa. säger Statens maritima och transporthistoriska museers överintendent Leif Grundberg Riksantikvarieämbetet önskar honom ett stort lycka till i sin fortsatta roll som överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. Ett varmt tack för alla år på Riksantikvarieämbetet Lars, vi finns här med kaffe och kringla när du kommer och hälsar på

Ny överintendent på plats - Statens maritima- och

Sjöhistoriska Museet och ledningen för Statens Maritima Museer; Överintendent Leif Grundberg, vill stänga Båthall 2 i två år och göra om den till ett Marinarkeologiskt i huvudsak digitalt museum vilket kommer att kosta minst 85 miljoner kronor 13:30 Inledning överintendent Robert Olsson, Moderator S.O Eriksson 14:00 Det maritima Ådalens historia, Bo G Hall, doktorand 14:40 Spioner som spionerar på spioner, Tore Forsberg, f.d polisintendent och författare 15:40 Paus 16:00 Om utredningen Försvar i förvar, Magnus Olofsson, Statens maritima museer 16:30 Avslutnin Leif Grundberg, fil. Dr. i arkeologi och bitr. överintendent vid Statens maritima museer, presenterade resultat från forskningsprojekt i Medelpad och Ångermanland; Risöfjärdsprojektet, Styresholmsprojektet och Centralort i Norr. Även han poängterade att det finns andra källor än skriftliga som kan ge en tydligare bild Marinmuseum. Marinmuseum, som är en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, ligger i en vacker byggnad med intressanta berättelser från förr till nu. Här strosar du genom utställningarna, några med panoramafönster som ger en fantastisk utsikt över hamninloppet och skärgården. Det ger en omedelbar känsla av närheten till havet

Nätverket Svenska varv - sjohistoriska

Fredag 25 september 9-19 12.15 Årets maritima litteraturskörd Anna Selme, Prisutdelare: Robert Olsson, överintendent Statens Maritima Museer Statens maritima museer (SMM) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet och ansvarar för Svenska statens museer med maritim inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla det maritima kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om det Överintendent vid Statens maritima museer Statens maritima museer är miljöcertifierade enligt ISO-14001 Vår beteckn. Dnr: 3.2.3-2013-185 2013-03-04 VARVSFORUM 2013 Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer/Varvshistoriska föreningen i Landskrona INBJUDAN TILL VARVSFORUM 2013 Välkomna till Landskrona 20-21 april! sid 1/ Till vardags är han överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer. De senaste 16 åren har Lars arbetat som chef för olika statliga myndigheter,. 2 § Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) med anslutande bestämmelser ska tillämpas på chefsanställningar som avses i denna förordning. I 3-15 §§ finns föreskrifter om tillägg till och undantag från pensionsavtalet.. Vid avgång från en chefsanställning ska uppdrag som statsråd, anställning som statssekreterare och tidigare anställning.

Stora ovärderliga värden står på spel om museerna inte får mera stöd, varnar nu cheferna för de statliga museerna. - Vi kommer inte låta vårt kulturarv gå under, försäkrar kulturminister Amanda Lind (MP), som för dagen dock inte har några löften om ytterligare stöd Medverkande: Ann Follin, överintendent Statens Museer för Världskultur, Gitte Ørskou, överintendent Moderna Museet, Kieran Long överintendent Statens centrum för arkitektur och design, Lars Amréus överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer, och Peter Skogh, museidirektör Stiftelsen Tekniska museet Men situationen är så svår att varsel inte går att undvika, säger Leif Grundberg Statens maritima och transporthistoriska museers överintendent. headtopics.com. Omfattas inte av stöd Läs mer: SVT Nyheter

Robotbåten Västervik

Förordning (2003:55) om avgångsförmåner för vissa

Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet hälsar välkommen. Riksantikvarie Inger Liliequist, Robert Olsson, överintendent på Statens maritima museer och Ulf Dyberg, avdelningschef på Sjöfartsverket sjösätter nya Fornsök. 11.45-13.00 Lunch i egen regi. Möjlighet finns att äta i Sjöhistoriska museets restaurang Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang Göteborgs maritima upplevelsecentrum, består av en unik samling fartyg, båtar.

Ingrid Hall Roth gör comeback som chef på Marinmuseu

 1. ns utgrävningarna i Selånger och berättar om hur de avslöjade ett tidigt industriområde, ett kalkbruk, som troligen anlades i slutet av 1200-talet
 2. Men situationen är så svår att varsel inte går att undvika. Blir det nödvändigt med många uppsägningar kommer det allvarligt att drabba alla museerna inom myndigheten, säger Statens maritima och transporthistoriska museers överintendent Leif Grundberg
 3. Lars Amréus, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet. Visa mer. Medelhavsmuseet. 5 juli · Sommarens tips för att svalka sig under varma dagar? VIN & VATTEN Antikens greker blandade alltid ut sitt alkoholstarka vin med vatten (som kunde vara varmt eller kallt)
Livet ombord

Leif Grundberg - Sjöfartstidninge

Överintendent vid Statens maritima museer Statens maritima museer är miljöcertifierade enligt ISO-14001 Vår beteckn. Dnr: 198-2010-80 2010.02.17 VARVSFORUM 2010 10-11 APRIL Nätverket Svenska varv / Sjöhistoriska museet / Varvshistoriska föreningen i Malm. 6. Om en arbetstagare är född år 1943 eller senare och omfattas av förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. eller av förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m., och i stället önskar omfattas av denna förordning så skall han eller hon anmäla det till Statens pensionsverk senast d. 31 dec. 2003 Statens maritima museer, 195 Museer. Bräkne-Hoby Hembygdsmuseum; Skeppet tillhörde unionens kungen Hans och var vid tillfället på väg till Kalmar för förhandlingar om Kalmarunionens framtid. Det sena 1400-talet var en spännande tid med stora upptäckter och samhälleliga förändringa