Home

Vad betyder progredierande sjukdom

Mitokondriella sjukdomar, en översikt - Socialstyrelse

Progredierande neurologisk sjukdom - varje år drabbas

 1. aser och beskedliga histologiska förändringar ska inte behandlas utanför kontrollerade studier då dessa patienter kanske inte.
 2. nesstörning. Andra tecken på skador i temporoparietala kortex, såsom svårigheter att hitta ord och förstå; problem med rumslig orientering; svårigheter att använda händerna i en målinriktad aktivitet (dyspraxi),och försämrad perception är också typisk
 3. Parkinsons sjukdom innebär att vissa nerver i hjärnan bryts ner. De vanligaste symtomen är skakningar, rörelsehämning och stelhet. Efter längre tids sjukdom kan man även drabbas av demens och depression. Läs mer om Parkinsons sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats
 4. En progressiv sjukdom förvärras eller svårare med tiden . Det kan involvera fler delar av kroppen , orsakar fler symtom eller orsaka mer allvarliga symptom som tiden går . Vissa progressiva sjukdomar förvärras snabbt , medan andra utvecklas långsammare . Hur progressiva , kroniska och akuta sjukdomar Diffe
 5. Konisering, eller excisionsbehandling, är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort cellförändringar på livmodertappen. Vid operationen använder gynekologen en elektrisk kniv, en böjd elståltrådsslynga, och avlägsnar med den det aktuella området av livmodertappen. Läs mer om konisering
 6. Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till en progredierande ataxi, en parapares som initialt är spastisk men efter hand även kommer att inkludera lower motor neuron symtom samt i ett sent skede i sjukdomen även involvera frambenen, samt känselbortfall Trauma (Kan ge olika skador som ger akut synnedsättning) Infektiösa tillstånd (endoftalmit, gonorré och andra infektioner) kan försämra synen intill blindhet, men kommer knappast som.

Progredierande neurologisk sjukdom innebär att det centrala eller perifera nervsystemet drabbas av en gradvis nedbrytnin . Progredierande sjukdom. En progredierande sjukdom som inte bara inte går bort, blir det värre. Vissa, men inte alla, progressiva sjukdomar är dödliga progredierande. Progredierande kan beskrivas som presensparticip av progrediera; som progredierar. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av progredierande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket

En progressiv sjukdom förvärras eller strängare med tiden. Det kan innebära fler delar av kroppen, orsaka mer symptom eller orsaka mer allvarliga symtom med tiden. Vissa fortlöpande sjukdomar förvärras snabbt, medan andra utvecklas långsammare Ett exempel är progredierande neuromuskulär sjukdom som vid aktuellt tillfälle inte helt nedsatt förmågan till ADL men som kan medföra svårigheter att gå eller att tala. [3 Parkinsons sjukdom är en nervsjukdom som gör att hjärnan får svårt att kontrollera nervsignalerna som styr dina rörelser. Sjukdomen börjar oftast efter 55 års ålder. Du kan inte bli av med Parkinsons sjukdom, men det finns olika behandlingar och läkemedel som kan minska besvären

Synonymer till progrediera - Synonymer, motsatsord

ALS är en allvarlig men ovanlig sjukdom. Varje år får drygt 200 personer i Sverige sjukdomen och de flesta är mellan 50 och 70 år. Den här är den vanligaste formen av sjukdomen och börjar med svaghet i armar, ben och överkropp. Hos de flesta med klassisk ALS påverkas även förmågan att prata och svälja Hörselnedsättning - orsaker och diagnoser. En hörselnedsättning kan bero på arvsanlag, miljö, ålder och/eller sjukdom. Var i örat den sitter och hur omfattande den är har stor betydelse för hur landets 1,5 miljoner hörselskadade hör och kan kommunicera i sin vardag

progrediera - Wiktionar

Det är den vanligaste formen av sjukdomen. Det finns även en så kallad recessiv form av sjukdomen. I ett distrikt i Norge, med 2, 6 miljoner invånare, har förekomsten av HSP undersökts. Den dominanta formen av HSP finns där i 65 släkter med 194 individer. Det innebär att 1 av 10 000 har sjukdomen i det undersökta distriktet Översättningar av fras PROGRESSIV SJUKDOM från svenska till engelsk och exempel på användning av PROGRESSIV SJUKDOM i en mening med deras översättningar: Behandlingen ska avbrytas om progressiv sjukdom eller oacceptabel toxicitet observeras Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Som Alesso har han seglat upp som en gigant inom dansgenren progressiv house.; Det visar att Göteborg är en progressiv stad när det gäller stadsplanering.; Tvärtom handlar det om progressiv rock och skräckfilmsmusik när. Deals Everyday for Your Kitchen and Home. Free UK Delivery on Eligible Orders AS är en progredierande sjukdom. AS kan uttrycka sig olika för kvinnor och män, speciellt i början av sjukdomsförloppet. Med eftersom sjukdomen ytterligare sprider sig i hela ryggraden (oftast tar detta mer än 10 år speciellt för oss kvinnor), så blir stelheten, smärtan och rörelseinskränkningarna mycket kännbara

Interstitiella pneumonier. Flera varianter, de flesta med långvarigt förlopp. Idiopatisk lungfibros (IFA), kan gå i skov, förloppet kan vara snabbt eller långsamt progredierande. Icke-specifik interstitiell pneumoni (NSIP). Kryptogen organiserad pneumoni (COP), immunologisk reaktion, ofta efter infektion. Läkemedelsorsakade reaktioner Ordlista - Vad betyder begreppen i sjukvården (A-Ö Se även: Vad Betyder Progressiv Sjukdom. Vad är Progredierande Sjukdom. Kojima Sushi Grön starr är en kronisk progredierande synnervssjukdom, som leder till optikusatrofi (papillexkavation) och konsekutiva synfältsdefekter 7. Sjukdomen är som regel förknippad med högt ögontryck, men det finns även så kallad normaltrycksglaukom Alzheimers sjukdom är en progredierande sjukdom, trygga i sin vårdarroll är det av vikt att sjuksköterskan ger information kontinuerligt kring vad vårdarrollen kan innebära. Det är av betydelse att sammanställa tidigare forskning som berör anhörigas upplevelser

Vad betyder progrediera - Synonymer

Neuro berör sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller fu BAKGRUND Guillain-Barrés syndrom (GBS) är ett kliniskt definierat syndrom där en akut-subakut bilateral utveckling av slappa pareser och reflexbortfall ofta åtföljs av distal sensibilitetsrubbning, smärta och autonom dysfunktion. Orsaken är ett monofasiskt autoimmunt angrepp på perifera nerver och nervrötter. Utlösande faktor är i många fall en infektion (CMV, EBV, Mycoplasma. Multipel systematrofi (MSA) er en kronisk, fremadskridende neurologisk sygdom, som rammer voksne mænd og kvinder.Ved sygdommen sker der det, at celler går til grunde i specielle områder i hjernen.. Funktionshæmmelser. Man ved ikke, hvorfor cellerne går til grunde, og årsagen til sygdommen er således ikke kendt

Folktandvården Gävleborg Vad söker du när du letar jobb? Det vet förstås inte vi. Däremot vet vi vad vi söker när vi anställer. Men det vet å andra sidan inte du. Det är det som gör livet så spännande. Det är mycket möjligt att du som letat dig till den här sidan har just det vi vill ha - och vi har det du vill ha re vanlig än Alzheimers sjukdom (AD) och vaskulär demens (VaD) och står enligt neuropatologiska studier för cirka 4-10 ords betydelse, nedsatt benämningsförmåga och förståelse Neurologiskt karakteriseras PSP av progredierande vertikal blickpares, minskande blinkfrekvens, ögonlocksapraxi,.

Multipel skleros (ms) är den neurologiska sjukdom som är vanligast hos unga människor. Sjukdomen orsakar progredierande handikapp av varierande svårighetsgrad. Eftersom orsaken till sjukdomen fortfarande är okänd har behandlingen hittills inriktats mot att lindra symtomen, ge omvårdnad och försöka rehabilitera patienten Palliativa vårdbehov ur olika sjukdomsperspektiv. En person med en kroniskt progredierande sjukdom får förr eller senare palliativa vårdbehov. Det är viktigt att tidigt anlägga ett palliativt förhållningssätt i kontakten med dessa patienter

Kognitiva störningar/demenssjukdomar

Ordlista - FASS Allmänhe

 1. Maligna sjukdomar: malignt lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk myeloisk leukemi, metastaser. Myelofibros: (med vanliga symtomen anemi, nattliga svettningar, kraftlöshet). Diagnos. Palpabel mjälte under vä arcus + symtom från bakomliggande sjukdom. Utredning
 2. Om mamman får sjukdomar som röda hund och andra virusinfektioner under graviditeten, eller om barnet får en inflammation, kan det leda till utvecklingsstörning hos det väntade barnet. Syrebrist Ibland blir det problem med moderkakan eller navelsträngen före eller under förlossningen
 3. Demens är den sjukdom som tar sammanställa vårdpersonals och anhörigas erfarenheter av vad i vårdmiljön som är av betydelse för personer med demens på ett särskilt boende. vid demenssjukdom är progredierande och symtombilden karaktäriseras a

KOL är en progredierande sjukdom och delas därför in i fyra olika stadier, från tidigt stadium/lindrig KOL; stadie ett, till sent stadie/allvarlig KOL stadie fyra. Diagnos och stadie av sjukdomen ställs genom påvisande av luftvägsobstruktion via ett utandningstest, s.k progredierande neurologisk sjukdom. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden. Inom MS-vården följer således att sjuksköterskan vårdar personer med MS med ut-gångspunkt från deras upplevelse av att leva med MS och vad välbefinnande innebär för dem och vilka behov av vård de upplever. MS-sjuksköterskan utför omvårdnadshand progredierande sjukdom som påverkar personens aktivitetsförmåga negativt. I tidigare Detta betyder att personen får svårare att planera tiden, lösa problem samt påbörja Vilja är motivationen till aktivitet och handlar om vad e

1.2 Demens - vad är det? Ordet Demens kommer ifrån orden de som betyder från och mens som betyder förstånd. Demens är en progredierande sjukdom och ett kroniskt tillstånd som leder till en successiv försämring. Det finns flera olika typer av demenssjukdomar. Beroende på hu Översättningar av fras SJUKDOMAR , TILL EXEMPEL från svenska till engelsk och exempel på användning av SJUKDOMAR , TILL EXEMPEL i en mening med deras översättningar:den för att behandla gastrointestinala sjukdomar, till exempel gastrit Symtom vid myastenia gravis (MG) kännetecknas av att muskelstyrkan avtar vid ansträngning. Besvären börjar ofta väldigt smygande så att man anpassar sig till en ökad muskulär uttröttbarhet. Man märker kanske bara att man orkar sämre och sämre. Upprepade rörelser kan göra att kraften försvinner, även om muskelkrafterna i början. Tetrapares betyder. tetrapares hos barn är ofta förknippad med utvecklingsstörningar och mikrocefali, vilket är ett bevis på prenatal hjärnan skadar barnet. har sjuka barn i denna form av förlamning under de första åren i livet manifest. symptom på lillhjärnan.Barn med denna sjukdom inte hålla huvudet, inte I en skada i halskotan uppstår förlamning från nacken och neråt, det. Tabell 4. Att tänka extra på vad gäller barn och ungdomar med typ 1-diabetes* Generellt. Barn och ungdomar är ständigt i utveckling: fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt. Det påverkar bland annat deras inställning till sin sjukdom, deras ansvarstagande för sin sjukdom, föräldrarnas roll och insulindosens storlek

Vad är Progressiv sjukdo

 1. nessvikt. Personen kan även bli mer stresskänslig, glömmer inbokad
 2. Vad betyder hämmande. Familjär betyder att sjukdomen går i arv inom familjen/släkten och hyperkolesterolemi betyder högt kolesterol i blodet. (IFA), kan gå i skov, förloppet kan vara snabbt eller långsamt progredierande Tarmvred innebär att det är stopp i tarmen så att mat och vätska inte kan passera
 3. , Göteborgs universitet, som öppnar ett nytt spår mot framtida behandling av demens. Senare års forskningsresultat.
 4. Vad är prognosen för Lewy body demens? LBD är en långsamt progredierande kronisk sjukdom. Graden av progression kan dock snabbare än i Alzheimers sjukdom. Sjukdomen är dödlig i sviterna av dålig kost, svälja svårigheter och orörlighe
 5. progressiv. gradvis ökande, kontinuerligt framåtskridande, (om utveckling) fortskridande. (om sjukdom) som utbreder sig med tiden. (om skatt) som tas ut i större andel ju större den skattegrundande storheten är. (om politisk åskådning) framstegsvänlig, reformvänlig. Besläktade ord: progrediera, progress, progression
 6. Idiopatisk Artrit, Polyneuropati, Pes EquinoVarus utan annan diagnos, autism med tågång, metabola sjukdomar, progredierande sjukdomar, Retts syndrom, stroke, tvärsnittsskador. Dessa uteslöts dels på grund av att vi inte hittade något i den första sökningen, dels för att begränsa omfattningen av arbetet Polyneuropati är en ovanlig, men allvarlig komplikation

5.2 Maligna sjukdomar. BLODPROPP - FÖREBYGGANDE, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING AV VENÖS TROMBOEMBOLISM, VOLYM III 364 även ett problem vad gäller indikationen för malignitetsutredning efter insjuknande i tromboembolism. djup och ytlig trombos och progredierande trombos trots adekvat anti Spielmeyer-Vogts sjukdom. Det är en ovanlig diagnos. Det är bara ett eller två barn om året. som får den sjukdomen. Spielmeyer-Vogts sjukdom är ärftlig. Den är också progredierande. Det betyder att den blir värre och värre. Det ställer stora krav på lärarna. och hur de lägger upp undervisningen

Ordlista - Vad betyder begreppen i sjukvården (A-Ö

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider närmare 3 000 personer per år i sjukdomen i Sverige Vi hittade 1 synonymer till nefrit. Se nedan vad nefrit betyder och hur det används på svenska. Se jad ; Akut tubulointerstitiell nefrit • läkemedel • sorkfeber • myelom Akut, snabbt progredierande glomerulonefrit • vaskulit med njuraffektion (speciellt de s.k. ANCA- betyder det klart försämrad prognos (21, 22)

Progredierande sjukdom, not: exempelmeningarna kommer i

Sub betyder mycket riktigt under men tolkningen av detta må vara osagt tills man vet vad som verkligen står. Infarct cordis är hjärtinfarkt och Infarctus myocardii acutus c arytmia. Som jag förstår det så betyder det att han fick en akut myokard(hjärtmuskel?) infarkt. c vet jag inte om det står för, cum = med. Ny infarkt inom 4 veckor från första insjuknandet Abstrakt betyder i vart fall inte otydlig. Vad menar psykologerna när de använder begreppet abstrakt tänkande? 7 svar. Maria Nilsson, tidigare Biblioteksassistent (2002-2006) Svarade 1 år sedan · Författaren har 2,5 tn svar och 454,6 tn visningar av svar. Usch jag vet inte för jag har AS hahaha 60 års ålder. Efter 60 års ålder har man sett att förekomsten av sjukdomen fördubblas var femte år. Det betyder att i åldersgruppen 60-69 år är cirka 1,5% drabbade, medan incidensen bland 90-åringar är cirka 40% drabbade. (2) Alzheimers sjukdom finns i två olika former; sporadisk och ärftlig FAKTA: Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt. Skriftlig fråga 2013/14:455 Ställd av Tomas Eneroth (S) 27 feb 2014 Sedan den nya sjukförsäkringen drevs igenom av regeringen har över 75 000 personer utförsäkrats. Svårt sjuka har fått besked om att de inte längre har rätt att. Vad innebär det att ha en utvecklingsstörning så kallade progredierande sjukdomar (Att tillståndet försämras med tiden). Tumörer i hjärnan, nerver och huden, Tuberös skleros betyder knölig förhårdnad och betecknar de förändringar i hjärnbarken som ofta finns vid denna sjukdom, sjukdomen orsakar.

Progredierande sjukdom ordet kommer från progression som

Sjukdomen är progredierande och kommer på sikt som liknar vad vi ser hos barn med tidig form av retinitits pigmentosa. (schis) vid denna sjukdom. Det har även diskuterats om RS proteinet har betydelse vid andra sjukdomar såsom näthinneavlossning även närstående. Det är en progredierande sjukdom som till sist leder till döden. I Sverige insjuknar cirka 25 000 personer i demens varje år. Risken för att drabbas ökar efter 65 års ålder. I nuläget är vart femte person över 80 år drabbad, vilket betyder att det är totalt närmare 160 000 personer som har en demenssjukdom Akut, snabbt progredierande glomerulonefrit • vaskulit med njuraffektion (speciellt de s.k. ANCA-vaskuliterna) • Goodpastures sjukdom Trombotisk mikroangiopati • hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) eller trombo-tisk trombocytopen purpura Förgiftningar • etylenglykol • svampar (spindelskivling, murkla

Synonymer till progredierande - Synonymer, motsatsord

Demens vid Alzheimers sjukdom De allmänna kriterierna för demens (ICD-10-kriterierna för demens) måste vara uppfyllda. Anamnes, fysisk undersökning eller särskilda undersökningar ger inga belägg för mågon annan möjlig orsak till demenssyndromet (t ex cerebrovaskulär sjukdom, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, subduralhematom, normaltryckshydrocefalus), systematisk störning. Att ange medvetandegrad är viktigt, särskilt när en patient börjar få ett påverkat medvetande. Det är också viktigt att ange medvetandegrad hos en fullt vaken patient, som utgångsvärde - t ex efter ett slag mot huvudet, vid misstänkt infektion, eller neurologisk sjukdom

vad är progressiv sjukdom? - Hälsa Tip

Även andra neurologiska sjukdomar som Mb Parkinson, ALS och MS orsakar dysartri. [5] Personer med dysartri har till skillnad från personer med afasi, en intakt språkfunktion och kan kommunicera via skrift samt läsa och förstå vad andra säger. Personer med dysartri har inte sällan även dysfagi, det vill säga sväljningssvårigheter Det finns många orsaker till utvecklingsstörning. Det kan vara en kromosomförändring, en fosterskada eller en annan skada man fick när man föddes. Olyckor och sjukdomar under uppväxtåren kan också genom skador orsaka utvecklingsstörning. Man kan ha andra funktionsnedsättningar tillsammans med en utvecklingsstörning, till exempel. Myastenia Gravis, en neuromuskulär sjukdom. Myastenia Gravis (MG) är en muskelsjukdom som ger sig på impulsöverföringen från nerv till muskel. Ibland påverkas bara enstaka muskler, ibland betydligt fler. Besvären för de med Myastenia Gravis varierar starkt, men ger alltid en muskelsvaghet Bild av manera / Canva *Det här är en beskrivning av livet med kronisk sjukdom som väl närmast kan kallas för metaforisk eller en liknelse. Vet inte riktigt vilket begrepp som är rätt att använda i det här fallet.* När en kronisk sjukdom slår till oväntat är det ungefär som om någon skulle dra i nödbromsen på ett tåg. . Bromsarna skriker och ylar och du faller pladask Start studying Quiz parodontologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

avseende sjukdom och död. • Kompetens hos övriga professioner inom teamet och vad de kan bistå med (ex. arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, sjukgymnast) Färdighet och förmåga Den nyutexaminerade läkaren ska kunna: • Kommunicera med patient och närstående med fokus på ett lyssnande förhållningssätt Anhörigas betydelse demenssjukdom är en progredierande sjukdom som påverkar personligheten vilket Värdighet är enligt Svenska akademien (2009) en bestämd känsla för vad som är ett värdigt beteende av den egna personen. Nordenfeldt (2011) framhåller att värdighet ä autoimmunt eller metabolt slag, såsom autoimmun hepatit, Wilsons sjukdom eller tyrosinemi typ 1. Infektioner, hepatotoxiska läkemedel, toxiner, metabola sjukdomar och ischemi utgör de vanligaste orsakerna till ALF hos barn, men hos en stor andel av patienterna förblir orsaken okänd. Följande kan utlösa ALF: 1 Vad är demenssjukdom En demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet. Med demens avses en fortskridande och bestående nedbrytning av hjärnans funktioner på grund av att en sjukdom eller skada som har drabbat hjärnan. De flesta demenssjukdomarna är progredierande (fortskridande) och leder till svåra intellektuella och sociala handikapp avseende sjukdom och död. Kompetens hos övriga professioner inom teamet och vad de kan bistå med (ex. arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, sjukgymnast) Färdighet och förmåga Läkarstudenten ska kunna: Kommunicera med patient och närstående med fokus på ett lyssnande förhållningssätt

Parkinsons sjukdom - 1177 Vårdguide

Presbyakusis definieras som en sensorineural, symmetrisk hörselnedsättning som försämras över tid och diskanten drabbas först. Nedsatt förmåga att höra ljud i olika situationer, särskilt tal. Indelning i lätt (21-39 dB), måttlig (40-69 dB), grav (70-90 dB). HEAR (Europa) och WHO skiljer sig något åt betr. definitionen av. Hashimoto-encefalopati är en allvarlig, ovanlig, underdiagnostiserad och behandlingsbar sjukdom, med en varierande neuro-psykiatrisk symtombild och förhöjda TPO-antikroppar eller Tg-antikroppar i serum. De flesta, 4 av 5, som drabbas av denna sjukdom är kvinnor. Sjukdomen kan drabba både unga, medelålders och äldre personer Parkinsons sjukdom är vanligast hos människor över 50 år och drabbar omkring 15 av 10000 personer i befolkningen (Almås & Johansen, 2002). Sjukdomen är kronisk och progredierande vilket innebär att tillståndet gradvis försämras (Svensson, 2007). Det finns ingen botande behandling och sjukdomen kommer att fortskrida oavsett interventione Det kommer från grekiska a som betyder utan och taxi som betyder ordning . Vad är hjärnbarksatrofi? - 1177 Vårdguide . Progredierande sjukdom som leder till avancerat handikapp och död inom 10 år. 80% har striatonigral degeneration (MR) och 20 % har olivopontin cerebellär atrofi. Hos 5-10% av parkinsonismpat. Symptom Artiklar och fakta om sjukdomar i nervsystemet bl.a Parkinsons sjukdom, ADHD och MS. Fråga doktorn om en lång rad olika neurologiska sjukdomar. Lär dig att känna igen olika symptom och få kunskap om hur olika sjukdomar och tillstånd kan behandlas

Video: Progredierande Betyder - calatagangolfclub

Vad betyder progredierande??? Lör 24 maj 2008 21:58 Läst 6704 gånger Totalt 3 svar. Anonym Visa endast Lör 24 maj 2008 21:58. Vad betyder smileys? Smileys, eller smajlis som de också kallas, finns nästan överallt idag men ibland är det svårt att veta vad som menas. Här är en lista över olika smileys och deras betydelse Vad Glomerulonefrit betyder ordagrant inflammation av glomeruli, men används för allt som drabbar glomeruli i njuren.Insjuknande sker ofta med blod i urinen (hematuri), protein i urinen (proteinuri) liten urinmängd och högt blodtryck.Huvudvärk, trötthet och ökad kvävehalt i blodet, så kallad azotemi, förekommer relativt ofta.. Graves sjukdom kan se symtom såsom svettningar, värmekänsla, ökad puls, oro, sömnsvårigheter, ofrivillig viktnedgång och utbuktande öga (s.k. exoftalmus ). [werlabs.se] Mer ovanliga symptom är dubbelseende, nedsatt syn eller exoftalmus, det vill säga ögon som gravt står ut från ögonhålan. 11