Home

Ekonomi för chefer kurs

Ekonomi för chefer och ledare - Utbildning

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och projektledare och andra som har marknads- eller resultatansvar. Mål. Kursens syfte är att ge kunskaper som behövs för att. analysera verksamheten med hjälp av ekonomiska rapporter, mått och nyckeltal; göra kalkyler; förstå budgeteringsprocesser; Meto Ekonomi för chefer En praktisk kurs för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar, 2 dagar Deltagare: Alla som har ett ekonomiskt ansvar. Till exempel: Säljare, Administratörer, Produktchefer, Servicetekniker, Försäljnings- och Marknadschefer, Projektledare, Arbetsledare, HR-personal, Fabriks- och Produktionschefer, VD med flera KEF har tagit fram en utbildning som ger chefer i kommunal verksamhet en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om den kommunal budgetering, uppföljning och redovisning. Målsättningen med utbildning är, förutom att öka chefers kunskap i kommunal ekonomi, också att chefen skall kunna få större möjligheter att kommunicera med ekonomer kring ekonomistyrning och redovisning Chefer och ledare som ansvarar eller kommer i kontakt med frågor gällande företagets ekonomi t.ex. VD, försäljningschef, HR-personal, affärsområdeschef, marknadschef med flera. Boken Externredovisning: från teori till praktik , som inte ingår i kursavgiften, rekommenderas av föreläsaren

Ekonomi för chefer - Novo Utbildnin

 1. Ekonomi för chefer är en praktisk kurs för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Det är de som gör affärerna..
 2. Detta är våra kurser inom Ekonomi. Ekonomi för chefer. Ekonomi för chefer del II - Affärssimulering. Grundläggande redovisning
 3. - utbildningar & kurser för byggbranschen
 4. ering,.

Aktuella ekonomikurser och utbildningar för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Bokföring, ekonomistyrning, redovisning. Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 0 Ekonomikurser som tar upp ekonomi för chefer är mycket matnyttiga för dig som är chef och som behöver grundläggande kunskaper om hur ekonomin i ett företag fungerar. Med chefskapet följer ju som bekant inte bara personalansvar och ansvar för att verksamhetens uppgifter verkställs, utan också ekonomiska åtaganden För dig som är ny i rollen som chef. Vår populära utbildning för nya chefer ger dig de viktiga grunder du behöver för att kunna axla chefsrollen och möta förväntningarna. Du lär dig bl a hur du gör för att skapa delaktighet och motivation, hur du får negativa att bli positiva och hur du skapar spelregler och löser konflikter Denna kurs ingår i vårt kompletta utbildningspaket 'Ny som chef' för chefer och ledare, tillsammans med 14 andra kurser. Gå till utbildningen här. Lär dig grundläggande ekonomiska begrepp, samt att tolka och analysera ekonomisk information Grundutbildning i ekonomi för dig inom offentlig sektor. Öka din ekonomiska kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs på jobbet. Ekonomi för chefer

Ekonomi för icke ekonomer kurs

Ekonomi för chefer (On demand) : KE

Kurser och utbildningar för chefer och ledare Tillägna dig kunskap och teoretiska modeller för att bli en chef medarbetarna har förtroende för, ser upp till och respekterar. EXECUTIVE MBA | Många chefer har behov av djupare insikter i ekonomisk analys Ekonomi för chefer - Ny som chef Kurs i ekonomi för chefer. Ekonomi är ett viktigt ämne för dig som är ny som chef. I och med din roll som chef har du ett stort ekonomiskt ansvar vilket betyder att du måste ha en förståelse för vad som utvecklar och gynnar din verksamhets ekonomi och lönsamhet Ekonomi för icke-ekonomer är en grundläggande utbildning för dig i privat sektor, där du får en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för hur du använder de ekonomiska verktygen, så att du kan vara med och utveckla och skapa en långsiktig lönsamhet i din verksamhet På Skattedagen för ekonomichefer och redovisningsansvariga får du träffa erfarna skatteexperter, som hjälper dig att förstå de senaste och aktuella skattenyheterna. Under dagen får du även fördjupning inom olika skatteområden som företagsbeskattning, fåmansbeskattning och internationell beskattning samt andra relevanta områden

Företagsekonomi för chefer och ledare - BG Institute BG

Grundkurser i ekonomi - lär dig räkna rät

För dig som vill läsa en universitets- eller högskoleutbildning i ekonomi finns det distansalternativ från kortare kurser till femåriga masterprogram. Yrkeshögskolans utbud av distansutbildningar inom ekonomi växer hela tiden. Du kan till exempel läsa en YH-utbildning till löneekonom och redovisningsekonom Dags för höstens kurser. Höstens kurser för ekonomer och inköpare drar snart i gång. I detta nyhetsbrev kan du läsa om de första kurserna. På Ekonomiwebben har vi samlat vårt kursutbud och i kalendariet hittar du även de övriga kurser som hålls nu i höst. På Kompetensportalen finns all information och det är där du anmäler dig

Ekonomi - Novo Utbildnin

E-kurser för chefer Avbokningsregler ekonomi och organisation till sociala frågor, attityder och personlig livsstil. Stefan Edman är biolog, och teknologie hedersdoktor vid Chalmers, debattör och Hur kan du som chef bidra till att skapa ett högpresterande team som klarar av att hantera dagens allt mer komplexa och. Vi ger dig grunderna inom ekonomi i offentlig sektor och hjälper dig att förstå termer, begrepp och ekonomiska sammanhang. Målet är att du efter genomförd utbildning ska fått en ökad förståelse för ekonomi i offentlig sektor så att du enklare kan förstå och diskutera ekonomin i din verksamhet. 5 999 SEK. Läs mer E-kursen ger dig insikt i vad du som chef har för ansvar och tips på vad du konkret kan göra för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett välfungerande arbetsmiljöarbete i din grupp. Målgrupp: Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som har personalansvar. E-kursen genomfördes som webbinarium den 11 juni kl. 13:00 - 14:00 En kurs i redovisning kan även vara bra för dig som funderar på att vidareutbilda dig till revisor eller gå en längre ekonomiutbildning. Bokföring / Bokföringsskyldigheten Kunskaper i bokföring är inte bara bra för att du ska ha möjlighet att själv kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp, utan det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten PROGRAMINFORMATION. Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen, en av Sveriges största branscher. Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsättningar och skötsel

Video: Kurser inom chef, ekonomi & ledarskap-arkiv - Byggakademin

Chefsutbildningar - kurser för chefer Ledarn

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer Våra ekonomikurser i Stockholm och Göteborg. En ekonomiutbildning hos oss i Stockholm eller Göteborg hjälper dig som är nybörjare reda ut begreppen och ger den erfarna chefen nya uppslag. Att lära dig uttrycka och presentera avancerad ekonomisk information på ett pedagogiskt och lättöversiktligt sätt är en enorm fördel, både för renodlade ekonomer och dig som bara delvis jobbar. Ekonomi för chefer För alla som har affärsekonomiskt ansvar och vill utöka sin kompetens erbjuder vi kursen ekonomi för chefer i Stockholm och Göteborg. Innehållet har praktisk inriktning för att förbättra kommunikation i affärsdiskussioner och låta dig fatta snabbare men väl underbyggda affärsbeslut Kursen Ekonomi för chefer ger dig kunskapen att förstå, tolka och använda ekonomiska begrepp, rapporter och underlag. Nödvändigt kunnande för dig som chef! För hur ska du kunna följa upp och utveckla verksamheten om du inte kan använda ekonomiska begrepp i dina möten med ledningen,. Marknadslön för Ekonomichef. Marknadslönen för ekonomichefer ligger 2021 mellan 42 000 och 58 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 55 000 kronor och uppåt. Unionen informerar

Ekonomi högskola göteborg — undersök sambandet mellan

Ekonomi för chefer Ekonomi för icke-ekonomer Erbjudandet gäller fram till 2021-10-31. Ange namn på din kollega när du bokar. OBS! Avser endast utbildning på plats i kurslokal. Erbjudande: Just nu kan vi erbjuda 2 000 kr i rabatt på nedan tre utbildningar vid bokning senast 2021-10-31. Diplomerad controller Controllerutbildning Ekonomi. - För chefer, hjälpmedelskonsulenter och MAR inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg och LSS - Förflyttningar är ett oundvikligt och mycket vanligt arbetsmoment inom all vård och omsorg. Enligt forskning hjälper omvårdnadspersonal sina vårdtagare med upp till 80-90 förflyttningar på en dag ekonomi för chefer en investering kan det kallas, ja antingen det eller slöseri men nu har jag iaf köpt en kurs bok som heter ekonomi för chefer. ska tydligen vara väldigt bra enligt vår lärare och den är som tur är bara 140 sidor:D såna böcker gillar vi. speciellt när han säger att det är bara den här boken vi ska ha på hela kursen. är en uppföljning på den vi tidigare. Lunds universitet. Rätt kurs i rätt tid På denna sida får du en överblick över de kurser som riktar sig till dig som arbetar som ekonom/inköpare vid universitetet. Samtliga kurser finns på Kompetensportalen. Där kan du läsa mer om innehållet och det är där du anmäler dig. Observera att vissa kurser har antagningskrav. Då måste du ha gått en annan kurs först Chefen och arbetsmiljön. 9-10 nov 2021. Arbetsmiljö. Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Utbildningen är på två halvdagar, 9 och 10 november. Utbildningen sker i samarbete med Industriarbetsgivarna. Webbutbildning

SLU Ledarskap SLU Ledarskap är ett återkommande program som riktar sig till dig som har en ledarroll inom...; SLU Chefskap Ett formellt chefsuppdrag på SLU innebär ansvar för personal, verksamhet och budget. Den här kurs... Att vara chef för chefer - en kurs om indirekt ledarskap Chef för chefer ges ungefär vartannat år och syftar till att ge dig som är chef över andra chefer.. Enstaka kurser för chefer uppmuntras. Som komplement. - De bidrar med väldigt viktig kunskap, men när vi bygger system för hela organisationen som ska vara hållbara kan vi inte förlita oss till enstaka kurser 4. Chef för medarbetare 3. Stabs- och linjelogik: olika ledarfunktioners roller och förutsättningar Skillnader mellan linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd till chefer inom till exempel ekonomi, HR, kommunikation) och hur du kan förebygga konflikter mellan dessa genom dialog. 4. Ditt egna ledarskap och din utvecklingspla

Kursen behandlar grundläggande ekonomiska begrepp och genomförs med hjälp av ett universitetsanpassat ekonomispel. Mer information och anmälan. Juridik i praktiken En caseinriktad introduktionskurs i juridik för chefer och ledare vid Uppsala universitet (2 dgr, internat). Mer information och anmälan. Publicerad: 30 september 202 Kontakta oss. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.s En ekonom som också kan teknik och juridik har unika möjligheter att lyckas i bygg- och fastighetsbranschen. maskininlärning och datavetenskap till chefer och ledare. Kursen ingår i... Akvatiska ekosystem. 15 hp. Det här är en kurs för dig som vill arbeta som miljöinspektör eller med någon annan form av inspektioner eller. Kursen ger dig insikt i vad som gäller och var du hittar vägledning för att kunna redovisa dina kostnader riktigt inför ditt VA-kollektiv. Du får exempel på hur det kan gå till i praktiken inom bolag och förvaltningar och du lär dig tolka redovisningens siffror. Dessutom får du chans att skapa nätverk med andra i samma situation som du

Ekonomi - kurser och utbildningar - Företagsuniversitete

Kandidatprogram i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning för framtida ledare som vill bidra till att skapa en hållbar värld. Programmet har företagsekonomi som huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen bas för ledningsbefattningar inom företag och förvaltning Aktuella kursstarter | Medarbetarwebben. Chef för chefer Gör din intresseanmälan till Chef för chefer här: 16 april 2021. Konflikthantering och problematiska samtal. Projektledning Medarbetarwebben På startsida MW Gör din anmälan till Projektledning här: 16 april 2021. SLU Chefskap 2022 Gör din intresseanmälan till SLU Chefskap 2022. DN Debatt. Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs. Ledare behöver avsätta regelbunden tid för att tillsammans med kollegor och medarbetare reflektera över arbetets. nationalekonomiska teorier och hur de, tillsammans med ekonomisk politik, påverkar de finansiella marknaderna; att kommunicera professionellt på engelska med relevant yrkesterminologi. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att ta Swedsecs licens för rådgivning, Swedsecs licens för bolån och Insuresecs licens för liv, sak och person

Du finner fler än 70 kurser på Institutionen för ekonomi. Om du går ett av våra grundprogram så har du chansen att läsa de flesta av kurserna. Du som inte läser hos oss kan söka många av dom som.. EKONOMI Viktigt välja rätt kurs för chefer. Publicerad 2011-05-11 Handfasta kunskaper och personlig utveckling som gör dig till en bättre chef - eller överprissatt chefsmassage­­­­­­­ Kursen för dig som vill lära dig arbetsrätt i praktiken. Assistentdagen. För superstjärnan bakom stjärnan. Läs mer och knip en plats! 2 dagar Att leda andra utan att vara chef. Kursen för dig som leder en arbetsgrupp utan ett formellt chefsansvar. Hitta din outnyttjade potential som ledare, Ekonomi för icke-ekonomer

Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper och arbetsmetoder som du behöver för att kunna fatta rätt beslut i va.. Detta är betydelsefullt för att ge varje chef en bra start i det nya arbetet. Detta görs genom enskilda möten eller program som riktar sig till grupper av chefer. Insatserna syftar till att ge ett konkret stöd i hur du kan hantera vardagen och löpande upp-komna frågor som rör ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö Välkommen till en arbetsmiljöutbildning som riktar sig till chefer och arbetsledare på alla nivåer inom företaget. Behöver du fräscha upp tidigare arbetsmiljökunskaper eller saknar du helt en sådan utbildning - då är detta kursen för dig! Med tanke på hur nära inpå kursen är så har vi stängt anmälan. Datum: tisdag och. Finanserna för icke-finansiella chefer på nätet kurs och bedömningar tillhandahålls av HB Publications. Onlineutbildningen är idealisk för chefer som har ekonomiskt ansvar, men har inte fått formell erfarenhet av finansiering och budgetering.HB Publikationer erbjuder två typer av online finansiell utbildning:Tre online finansiella kompetensbedömningarKurser i kontinuerlig.

Det är viktigt för dig som chef är att kan anpassa dig och ha kunskap och förståelse för båda varianterna. Vår ledarskapsutbildning lär ut ett aktivt ledarskap. Det finns ingen personalgrupp som klarar sig själv. Då behövs ju inte din roll som chef. En god ledare är ett måste för att en verksamhet ska kunna blomstra Kursen vänder sig till dig som är icke-ekonom och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m Kursen vänder sig till VA-chefer och ekonomer som arbetar med VA-ekonomi i förvaltnings- eller bolagsform. Mest utbyte får de kommuner från vilka både VA-chefen och den ansvariga ekonomen deltar. Program Dag 1 09.30 Samling med kaffe 10.00 Start Presentation av kursen, lärarna oc Webbutbildningen gdpr för chefer är ett tidseffektivt sätt att få större förståelse om vad gdpr är och hur den europeiska förordningen påverkar din organisation. efter kursen kan du göra ett kortare prov, för att se om du har förstått vad som krävs av din organisation enligt gdpr. Chefs webbkurs gdpr för chefer är ett tidseffektivt sätt att få större.

Kurser och program upp till och med kandidatnivå (120 högskolepoäng). Alla utbildningar kräver minst grundläggande behörighet. Många kurser är fortsättningskurser, då måste du ha läst specifika kurser på högskolan tidigare. Glöm inte att kolla på förkunskaraven på utbildningen så att du faktiskt kan bli antagen Kursen vänder sig till dig som är icke-ekonom och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvi Kursen fokuserar bland annat på hur du som chef och skyddsombud sätter mål för OSA och hur man följer upp så att fastställda rutiner fungerar. Du kommer även att få kunskaper i hur det går att räkna på sjukfrånvaro, samt hur rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning ska fungera enligt gällande lagstiftning Examination i kurser som man inte kan delta i på plats ordnas sedan på olika sätt i olika kurser, berättar Sahlström. - Och det här gäller för allt studieinnehåll förutom praktiken

En del av Handelshögskolan i Stockholm Topprankad utbildning för erfarna chefer, ledare och specialister. På SSE Executive Education förser vi organisationer och deras ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg för att på ett framgångsrikt och resultatdrivet sätt kunna driva sina verksamheter in i framtiden Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Du utvecklar dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat Kursen behandlar organisationsteorins utveckling, från klassisk till modern teori. Principer för organisationsutformning och styrning; grundläggande motivations-, grupputvecklings- och ledarskapsteorier utgör centrala delar. I kursen analyseras också ledarskap, roller och förtroende. Vidare belyses skillnaden mellan chef och ledare Benämningen ekonom omfattar många olika befattningar med skilda inriktningar inom främst det företagsekonomiska området. I medelstora och större verksamheter är arbetet oftast inriktat på ett visst område till exempel budgetering, redovisning, period- och årsbokslutsarbete, finansförvaltning, kreditgivning, ekonomiskt utredningsarbete och liknande

EKONOMI & ADMINISTRATION - Kurser och utbildninga

 1. I denna kurs kommer du att lära dig om Moment många verktyg och möjligheter för resursplanering och hur du kommer igång! Kursen passar projektledare, kontorschefer och allmänna chefer som är intresserade av förutsägbarhet i bemanning och för att få ut det mesta av sitt kontor
 2. En kurs för dig som vill skapa en kurs utifrån en Här får du med dig: Vad rollen som chef innebär för dig. Vad... Distans. Från 1 244 SEK. Ekonomi för icke ekonomer - Webbkurs. Elerno Utbildning AB. Utbildningspaketet Ekonomi grundkurs vänder sig inte bara till dig som har ekonomi som ditt huvudsakliga arbetsområde, utan.
 3. Dataekonomutbildningen ger en bra kompetensbredd och förbreder dig för en stor framtida arbetsmarknad. Du kan exempelvis jobba som redovisningsekonom, marknadsförare, projektledare, systemerare och programmerare, samt på sikt även som ekonomichef och IT-chef
 4. s hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till företagets övriga ekonomi

Kompetensutveckling för företag Kurser och utbildningar

Ekonomi grundkurs - Webbkurs 100% online - Prova här

Ekonomikurser Confe

BUBA: KAN BLI MINDRE HÖKAKTIG CHEF EFTER WEIDMANN - EKONOM. 2021-10-20 12:11:38. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tysklands nya regering kan sannolikt komma att utnämna en mindre hökaktig person som efterträdare på posten som chef för Bundesbank efter avgående Jens Weidmann. Det säger Holger Schmieding, ekonom vid Berenberg, till Wall. Kursen kommer också att belysa hur rätt hanterade hållbarhetsåtgärder kan bidra till en regenerativ ekonomi. Denna certifikatkurs är designad att, genom informativa och praktiska lektioner, utrusta ägare och chefer i små och medelstora företag med verktyg till att kunna driva sin organisations hållbarhetsarbete vidare och planera för framtiden Pris: 444 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Ekonomi för yrkeshögskolan av Anders Pihlsgård, Håkan Martinsson på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper och arbetsmetoder som du behöver för att kunna fatta rätt beslut i varje situation. Ekonomi för chefer ger dig en affärsmässig syn på ekonomi, konkreta råd om hur du kan förbättra ditt.

Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker: 60 fup Borås Borås Finansiell ekonomi. Omfattning Studieort Termin 7,5 hp. Borås VT22 Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer. Omfattning Studieort Termin 30 hp. Ortsoberoende. Sveriges Allmännytta ställer sig positiv till förslaget om ett oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister. − Genomförs detta förslag kommer tvister i kollektiva hyresförhandlingar att kunna lösas på ett effektivt sätt i nästan hela hyreshusbeståndet, vilket vore mycket positivt för hyresrätten, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på. Hitta kompetensutveckling inom ekonomi-for-chefer i Onlinekurs. Rekommendationer. Du visste väl att du också kan få rekommendationer om passande jobb, eftergymnasial utbildning och kompetensutveckling direkt på CareerOns olika söktjänster och via mail genom att registrera ditt personliga CareerOn-konto

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är absurt att argumentera för att det finns ett överskott på arbetskraft i USA och ekonomin är mer sårbar för inflation än vad många tror. Det sade USA:s tidigare finansminister Lawrence Summers på fredagen, enligt rapportering från Bloomberg News. Arbetsmarknadens åtstramande uppges vara en av. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser

SBS- samverkan för bästa skola Verksamhetsledning, ekonomi, samordningsfrågor Prefekt, Projektledare, SR GN AN, 1-2 ggr per termin Översikt av fasta avstämnings- och planeringsmöten med adm.chefer samt studierektorer Ekonomigruppen Ekonomisk planering och uppföljning av utbildning och forskning. Budgetarbete, personalfrågor, inköp oc Introduktion av chefer Det här är ett generellt stöd för introduktion av nya chefer vid Lunds universitet och utgör ett komplement till de rutiner som finns för introduktion av nyanställda. Upplägg För att ge varje ny chef så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag bör introduktionen bestå av: 1 Medarbetarens närmsta chef initierar samtalet och bygger upp dess struktur, men det är av stor vikt att båda parter är väl förberedda. Upprätta en tidsplan för medarbetarsamtalen så att samtliga kan hållas under vårterminen. Finns frågor som är av särskild vikt för skolan/avdelningen som bör tas upp i samtliga samtal Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp. Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng (hp), vilket innebär tio terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder. I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp.

Ekonomichefsprogrammet - Ekonomichef - FEI

 1. Ansökan till steg 1 hanteras i separat annons. Steg 1 genomförs vid två tillfällen (8+8 platser) under våren och vänder sig till chefer, högre tjänstemän och handläggare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap och totalförsvar samt i säkerhetspolitik och frågor som rör civil-militär samverkan
 2. Chef för avdelningen för filosofi och filologi. Susanna Radovic Rum: J570 Telefon: 031 - 786 2028 E-post: susanna@filosofi.gu.se. Ansvar: arbetsledning av medarbetare knutna till ämnena praktisk och teoretisk filosofi, filosofihistoria, latin och grekiska. Chef för avdelningen för lingvistik, logik och vetenskapsteori. Christine Howes Rum.
 3. Ekonomi För Chefer - företag, adresser, telefonnummer. Våra utbildningar genomförs som öppna eller företagsinterna kurser över hela landet
 4. istratör är du en del av vår ekonomigrupp inom det ad
 5. Vice riksbankschefen om aktuell penningpolitik och det ekonomiska läget. 1 december 2021 15:00 till 16:30 | Föreläsning. Per Tryding, Annika Winsth, Anna Bremer och Fredrik NG Andersson. Den 1 december kl 15 gästar vice riksbankschef Anna Breman Lunds universitet för att tala om den aktuella penningpolitiken. Vad innebär den
 6. Första kursen, Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater.Andra kursen, Ve..
Ny som chef, kurs, chefsutbildning med bestående resultatFinansieringsanalys - ekonomiteknik under ekonomikursEkonomikurser - Ekonomikurs - Hjärtum UtbildningRetorik för ekonomer - konsten att övertyga - HjärtumFramgångsrik heltidsresa med enhetschefer vid vägs ände? - KEFSjukvård - DN