Home

Låglegerade stål

Competitive pricing with personal service. A choice from trade names to contrac låglegerade stål. SG2 (ER70S-6) SG3 (ER70S-6) SGMo (ER 80SG) SG CrMo1 (ER80S-B2) SG CrMo2 (ER90S-B3) SG CrMo5 (ER80S-B6) aluminium. Al99,8 (ER 1080) Al99,7 (ER 1070) Al99,5Ti (ER 1450) AlSi12 (ER 4047) AlSi5 (ER 4043) AlMg5 (ER 5356) AlMg4,5Mn (ER 5183) AlMg2,7Mn (ER 5554) AlMg3 (ER 5754) rostfritt och syrafast stål. 307Si (EN 18 8 Mn.

Brands: Yamaha Accessories, Kawasaki Accessories, Triumph Accessorie

Belagd elektrod för låglegerade stål. Låglegerade stål får innehålla 2-5% legeringsämnen, förutom kol så är de vanligaste övriga legeringsämnena wolfram, vanadin, kobolt, nickel, krom, molybden, aluminium, koppar, mangan och kisel. FYND Låglegerade stål är stål med en sammanlagd halt av legeringsämnen under 5 %. Förutom kol, kisel och mangan kan låglegerade stål innehålla framför allt krom, nickel och molybden. Låglegerat stål används exempelvis för framställning av kullager

De viktig skillnad mellan låglegerat stål och höglegerat stål är det låglegerade stål har mindre än 0,2% legeringselement, medan höglegerade stål har mer än 5% legeringselement.. En legering är en blandning av två eller flera element. Den tillverkas av att blanda metall med några andra element (metaller eller icke-metaller eller båda) för att erhålla ett material som har. låglegerade stål. låglegerade stål, stål med en total halt av legeringsämnen på upp. (11 av 73 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in Den viktigaste skillnaden mellan låglegerat stål och höglegerat stål är emellertid att låglegerade stål har mindre än 0,2% legeringselement, medan höglegerade stål har mer än 5% legeringselement. När man beaktar den kemiska sammansättningen innehåller låglegerat stål järn, kol (mindre än 0,2%) och andra legeringselement såsom. Värmebehandling av stål har ett mycket stort inflytande på egenskaperna. Vid all värmebehandling av olegerade och låglegerade stål har man stor användning av järnkoldiagrammet. I diagrammet i Figur 12 har de olika aktuella temperaturområdena lagts in Vi har sedan 1984 arbetat med import och försäljning av tillsatsmaterial för svetsning, lödning och termisk sprutning. Med åren har vårt produktsortiment ökat, och vi kan numera erbjuda våra kunder Sveriges kanske bästa lagerförsäljning av tillsatsmaterial: -låglegerade stål. -aluminium / magnesium. -rostfria stål / varmhållfasta.

Perfect fit for your bike - Suitable for many model

Normalisering används huvudsakligen på kolstål och låglegerade stål för att normalisera strukturen efter smide, varmvalsning eller gjutning. Den hårdhet som erhålls efter normalisering beror på stålets måttanalys och den kylningshastighet som används (ca 100-250 HB). Processuppgifte Höghållfasta låglegerade (HSLA) stål har en typiskt liten skillnad mellan sträck- och brottgräns (<100 MPa). De har därför utmärkt bockbarhet. Med bara lite perlit och inga andra hårda faser har de också bättre finstansningsegenskaper än DP-stål och den låglegerade sammansättningen gör dem mycket lätta att svetsa TIG-tråd för låglegerade stål. Låglegerade stål får innehålla 2-5% legeringsämnen, förutom kol så är de vanligaste övriga legeringsämnena wolfram, vanadin, kobolt, nickel, krom, molybden, aluminium, koppar, mangan och kisel. Mer info Vad är skillnaden mellan olegerat stål och legerat stål? Om du rör en liten bit av kol (mellan 0,2% och 2,1% viktprocent) med smält järn, blir det järnet stål. När det svalnat, det är mycket starkare än järn (men du kan inte hammare eller dra stål i små sladdar eftersom stål är mycket mindre ductile än järn)

Förkopprad 2,5Ni-legerad Tig-svetstråd för svetsning av olegerade, låglegerade och finkorniga stål ner till -60°C. Plattor, stora tankar, rörledningar och utrustning för kryogena applikationer. Meltolit NiMo1. För svetsning av finkorniga låglegerade stål och även anlöpta stål Konstruktionsstål levereras till Proplate i form av grovplåt, från 10 till 300 mm tjock och skärs, CNC-bearbetas, blästras, bockas, svetsas och målas till en färdig komponent, redo att levereras rakt in i kundens produktionskedja. Vanligast bland konstruktionsstålen är seghärdade stål, höghållfasta låglegerade stål och kol-mangan. Stål med lägre kolhalt påverkas inte av härdning och inom smide kallas det materialet för järn, även om det rent tekniskt är stål. Dagens stål innehåller oftast fler legeringsämnen som ger olika egenskaper, som att skydda mot rost eller göra stålet segare. Man brukar därför skilja på hög- och låglegerade stål Täthet av olika typer av stål. Största delen av stålkvaliteten är överlägset olegerade stål eller låglegerade stål, det vill säga de består huvudsakligen av järn och kol. Kolinnehållet är dock endast mycket lågt, för stål är det alltid under 2,06%

Detta innebär att låglegerade stål bör genomgå korrekt normalisering för att erhålla bästa egenskaper. Det aktuella projektet inriktades på två seghärdningsstål, SS-2225 och CNM 90 samt ett höglegerat rostfritt stål, SS-2387 Hög- & låglegerade stål (en vanlig indelning bygger på halten av legeringsämnen) Rostfria stål (1.4301, 1.4305 m fl). Aluminium (AW-6082, AW-7075 m fl) Mässing (Ecobrass®, CW614N, CW602N m fl) Speciallegering (Supra50 ®, Nimonic ®, Monel ®, Arcap ®) Varmpressad mässing och aluminium. Smidesämen turformer som stål kan anta, det vill säga ferrit, perlit, austenit, bainit och martensit vilket gör att De olegerade och de låglegerade grafitiska gjutjärnen har högre duktilitet (formbarhet) och betraktas därför som svetsbara om än lite svåra att svetsa

Docol 500LA HSLA-stål är höghållfasta låglegerade stål med jämna egenskaper som passar för moderna och snabba produktionsmetoder Låglegerad svetstråd olegerade eller låglegerade stål (svarta material) med en maximal brottgräns på 620 N/mm². SG3-12-1. 149 kr. / Kg. Lagerstatus. Normal lagervara. Info

Beskrivning. Denna handbok vänder sig i första hand till dem som önskar tränga djupare in i. beräkningsmodeller och metoder för att bestämma svetsars hållfasthet. Kapitel 2-7 behandlar fenomen, som man ofta stöter på vid beräkning av svetsade. konstruktioner, men som inte primärt avser själva svetsfogen. Således behandlas MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. GENIE® flaska med regulator Just nu har vi begränsad tillgång av den här produkten. Vid ev. leveransproblem kommer du att bli kontaktad angående ersättningsprodukt. Logga in eller registrera dig för att se pris och för att kunna beställa denna produkt Motorcycle parts by Craftride. Wide range of products from exhaust to saddlebags. Shop now. Craftride motorcycle accessories with high quality & design in great variety. Buy no Eftersom stål i tillverkningsprocessen används ofta i svetsprocessen, så för höghållfasta låglegerade stål sådana användningar kan bågsvetsprocess antas under bladet och bandtjockleken i fallet med en sådan som används allmänt för svetsning är mycket viktigt och tillverkning av svetsar stål bör ha hållfasthet och seghet krav är lika viktiga Forskningskonsortiet Låglegerade stål och gjutning täcker ett brett fält inom ståltillverkningsprocesser med fokus på gjutning och stelning, termomekaniska processer, kallvalsning och glödgning. Håll dig uppdaterad på den senaste kunskapen inom ståltillverkning

Decking products in Kent Sussex Surrey Balustrade caravan decking

Decking Products & Composite Decking TREX Decking Hardwood Deckin

konstruktionsstål. konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m. Utvecklingen av olika stål har styrts av de specifika krav som gäller på dessa användningsområden. Stålen benämns också ofta efter användningsområdena; t.ex. finns grupperna allmänna konstruktionsstål, tryckkärlsstål. Legeringsersättning - enkla kolstål ersätter låglegerade stål Användningsområden Till fördelarna med processen hör möjligheten att härda material som inte är förhärdade, den relativt låga processtemperaturen som gör distorsionen minimal, och den relativt låga kostnaden jämfört med uppkolning eller andra sätthärdningsprocesser Ref. Stål- och värmebehandling - En handbok (8.2.5) Mjukglödgning. Mjukglödgning är den metod som gör stålet så mjukt som möjligt och utförs på verktygsstål och låglegerade stål med höga kolhalter för att underlätta bearbetning med skärande verktyg. Ref. Stål- och värmebehandling - En handbok (8.2.2 Låglegerade stål är de vanligaste materialen som för närvarande är tillgängliga inom skärande bearbetning. I gruppen ingår både mjuka och härdade material (upp till 50 HRc). Vanliga komponenter. Mo- och Cr-legerade tryckkärlsstål används för högre temperaturer Låglegerade stål för varm- eller kallformning och härdning efter formning Oljehärdade eller induktionshärdade martensitisk fjädertråd Rostfria stål, vilket innefattar en mängd austenitiska, duplexa och utskiljningshärdande sorter, sorter för medicinska applikationer et

Låglegerade stål i luft bildar löst sittande järnoxider, som lätt lossnar och tillåter därmed en vidare reaktion. Elektrokemiska Korrosion av metaller i vatten eller fuktig luft kräver att en elektrisk ström tillförs. Strömmen kan uppstå genom att ett s.k. galvaniskt element bildas Låglegerade stål kännetecknas av att de legerats med, upp till några procent, hållfasthetshöjande legeringselement. Dessa stål används också i stor utsträckning där krav ställs på en speciell hållfasthet vid förhöjd temperatur. Låglegerande stål är är ofta avsedda för viss typ av värmebehandling tex. seghärdning

SHIELD-BRIGHT 309L XTRA ESAB Rörelektrod 15 kg, 1

Olegerade och låglegerade stålsorter. Olegerade och låglegerade stål svetsas under blandgaserna M1, M2, M3 eller under ren koldioxid. På grund av den låga sprutbildningen, framförallt i det övre effektområdet, dominerar dock blandgaserna i Tyskland. Dessa stålsorter kan i allmänhet svetsas bra med MAG-metoden Den är lämplig för medelhöga och höghållfasta icke-släckta och härdade låglegerade stål (σb = 500 ~ 900MPa). När stålplattans tjocklek är mindre än 20 mm och Ce (IIW) är mindre än 0,40%, har stålet liten tendens att härda, god svetsbarhet och behöver inte förvärmning

Decking Specialists in Kent - Q-Deck and Trex Deckin

Förkopprad och kisel-manganlegerad solid svetstråd anpassad för svetsning med gas i olegerade och låglegerade ordinära stål. Godkänd enligt AWS A5.18 ER70S-6, DIN 8559 SG-2. Liknande produkter Homogen svetstråd 0,8 mm 5 kg. 299 . - Flusstråd 0,9 mm 1 kg. 299. Låglegerade stål som börjar med HY 80, HY 90 och HY 100 används för att bygga fartygsskrov, broar, ubåtar och motorfordon. De innehåller nickel, molybden och krom. Dessa element lägger till seghet och styrka, och de gör också materialet lättare att svetsa Materialet är, förutom normala låglegerade stål, bland annat rostfritt stål, aluminium och titan. Oavsett vad vi smider, kan ni alltid förvänta er få ett kvalitativt jobb utfört, säkra leveranser av såväl korta som långa serier samt ett personligt och flexibelt bemötande. För oss på Booforge Steel är det centralt att agera. Vi har sedan 1984 arbetat med import och försäljning av tillsatsmaterial för svetsning, lödning och termisk sprutning. Med åren har vårt produktsortiment ökat, och vi kan numera erbjuda våra kunder Sveriges kanske bästa lagerförsäljning av tillsatsmaterial: -låglegerade stål -aluminium / magnesium -rostfria stål / varmhållfasta stål -titan -nickellegeringar -kopparlegeringar.

RIMAC SB-PAC Svetselektrod Basisk 10-pack 3,2 mm RIMAC

låglegerade stål Metall Svetsmateria

Ingen risk för vätesprickor i härdningsbenägna stål orsakat av fukt i elektrod. Metoden kan med fördel användas vid såväl enklare automatisering som vid robotsvetsning. Användningsområde, materialtyp och plåtdimension. Generellt kan alla olegerade och låglegerade allmänna konstruktionsstål svetsas Legeringsstål är stål som legeras med en mängd olika element i totala mängder mellan 1,0 och 50 viktprocent för att förbättra dess mekaniska egenskaper . Legeringsstål är uppdelade i två grupper: låglegerat stål och höglegerat stål. Skillnaden mellan de två är omtvistad. Smith och Hashemi definierar skillnaden vid 4,0%, medan Degarmo, et al. definiera den till 8,0% Svetsning. Förhöjd arbetstemperatur i och omkring svetsfogar tillämpas för vissa typer av olegerade och låglegerade stål. Anledningen är i de flesta fall att undvika vätesprickor i svetsförband. Syftet är att det underlättar diffusion (transport) av väte från svetsförbandet till dess omgivning, som har en klart högre resistens. Olegerade och låglegerade stål - Jernkontoret. 3. Stålprodukter. 3.1 Indelning av stål. Svenska stålverk levererade år 1993 produkter av olegerade eller låglegerade stål för ca 15. miljarder kronor eller 3,5 miljoner ton och av detta exporterades nära 2,7 miljoner ton till ett. värde av ca 12 miljarder kronor

Belagd elektrod för låglegerade stål - Svets

MISON® 2. Ar + 2% CO2 + 0,03%NO. Avsedd för MAG-svetsning av rostfria stål och speciellt för vanliga austenitiska stål (AISI 304 och 316), ferritiska stål samt duplexa stål av standardkvalitet. Lämplig för svetsning med kortbåge, spraybåge eller pulsad båge. Lite sprut och ytslagg, bra inträngning och struken svets Låglegerade stål såsom SS2511, SS2541, SS2521, SS2225 eller motsvarigheter. Nitrokarburering baseras på sönderdelning av ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2) vid arbetstemperaturen. Kvävet och kolet diffunderar in i atomgittret på ytan av godset och skapar spänningar som leder till tryckspänningar ELGA H-44 Mo är en blankdragen molybdenlegerad svetstråd för olegerade och låglegerade stål. Tillsättningen av moybden ger ett bredare användningsområde än vanlig H-44 vid exempelvis svetsning av tryckkärl och rör

MIGTRÅD SG2 MELTOLIT 0,6MM 5KG Lunakatalogen

Tigtråd SG3 för olegerade & låglegerade stål. Förkopprad Tig-svetstråd för olegerat och låglegerat stål. Används för svetsning av fogar med relativt hög påfrestning där normal säkerhet erfordras. Goda flytegenskaper och motståndskraft mot kallsprickor. Trådens Si-halt säkerställer även ett porfritt svetsgods För att dessa ska bildas eller utskiljas krävs att man först kan överföra grundmaterialet i ett enfasigt tillstånd, till exempel värma stål till austenit och sedan snabbt kyla, s låglegerade stål, men kan behöva viss vidareutveckling för rostfria stål och manganstål. PDA/OES-metoden bedöms vara ett utmärkt redskap för att studera process-variationer, genom att följa relativa förändringar i inneslutningsbilden Vi arbetar med bl.a kolstål, låglegerade stål, rostfria austenitiska stål samt aluminium. Företaget innehar WPQR som är kvalificerad enligt SS-EN ISO 15614-1. Personalen har kompetenser inom svetsrörsprovning (tidigare svetslicens) enligt SS-EN 287-1 och är certifierade av ackrediterat tredjepartsorgan

Stål - Wikipedi

 1. För svetsning av blandförband mellan höglegerade Cr- och CrNi-stål och . olegerade och låglegerade stål. Även för första lagret vid påläggsvetsning. Optimerad för fint ytutseende. Ferrithalt 14-22 FN. För . användningstemperaturer från -60°C till 300°C. Går bra även med 100% C
 2. LASS = låglegerade styrka stål Letar du efter allmän definition av LASS? LASS betyder låglegerade styrka stål. Vi är stolta över att lista förkortningen av LASS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för LASS på engelska: låglegerade styrka stål
 3. En kopparbelagd solid G3Si1 spoltråd Mig/Mag svetsning av alla olegerade eller låglegerade kol/mangan stål. Tråden kan svetsas med antingen en mixgas eller en ren CO2 skyddsgas. Godkännanden: CE, EN 13479, DB, 42.039.39, NAKS/HAKC, 1.2MM, VdTÜV, 13038
 4. - Påsvetsning av buffertlager på olegerade och låglegerade stål med efterföljande fyllnadssträngar med PREMIARC™ DW-316L/LP eller PREMIARC™ DW-317L. - Skarsvetsning av kompoundplåt och artskilda fogar av rostfritt stål mot olegerade eller låglegerade stål
 5. Belagda elektroder för olegerade stål. Här hittar du produktblad till vårt utbud av tillsatsmaterial för belagda elektroder för olegerade stål. › Baso
 6. SG2, SG3 Förkopprad kiesel mangan legerad svetstråd för olegerade eller låglegerade stål. Elektrodklass: SG2 SFA-AWS A5.18 ER70S-6 EN ISO 14341-A- G 42 4 C1/M21 3Si1 CSA W48-14 B-G 49A 3 C1 S6 SG3 SFA-AWS A5.18 ER70S-6 EN ISO 14341-A- G 46 4 C1/M21 4Si1 Strömart: DC+ Gas: Ar/Co2 blandgas(M21), Co2(C1
 7. Fjäderstålen kan seghärdas till hårdheter från 47 till 54 HRC. Normala brottgränser är 1500-1700. MPa. I figur 11-47 visas plattfjädrar av den typ som är vanliga i tyngre fordon, järnvägsvagnar m m. Figur 11-47. Låglegerade stål för komponenttillverkning. De stålsorter som används för tillverkning av konstruktionsdetaljer oc

Cromarod 309MoL är en rostfri överlegerad rutil elektrod som ger svetsgods av typ 23% CR / 12% Ni / 2,5 % Mo. Den höga legerings- och ferrithalten tillåter utspädning av svetsgodset mot den olegerade sidan utan att ge härd- eller värmsprickor. Användningsområde: Svetsning av blandskarvar mellan olegerade eller låglegerade stål mot rostfria stål Påsvetsning av [ ARTNR: 507350. PolarFlux® Rotskyddspasta förhindrar oxidering vid TIG-svetsning. PolarFlux Rotskyddspasta är en specialkomponerad produkt som används vid TIG-svetsning av rostfria stål och i vissa fall även till låglegerade stål. PolarFlux Rotskyddsflux appliceras på rotsidan och i svetsfogen vid TIG-svetsning av rostfria stål Lämplig för låglegerade stål samt bilpåt. OBS! Strömart: DC-Svetstråd MIG Corten. MIG Corten en låglegerad MIG / MAG-tråd som används för kryphålfasta 0,5% Mo-stål och finkorniga stål. Från Novofil 1 mm tråd i 15 kg förpackningar. Svetstråd ALSi5 Selectar Petroleum- och naturgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 2: Sprickbeständiga kolstål och låglegerade stål och användning av gjutjärn (ISO 15156-2:2015) - SS-EN ISO 15156-2:2015This part of ISO 15156 gives requirements and recommendations for the selection and qualification of carbon and low-alloy steels for service in. För låglegerade stål kan bakomliggande orsaken till spänningskorrosion (SCC) vid låga temperaturer hänföras till såväl anodiska (korrosionsinducerad spricktillväxt) som katodiska (väteinducerad degradering) reaktioner. Grunden för all spänningskorrosion, givet att materialet är känsligt och at

Mini Svetshandbok by ESAB Sverige AB - Issuu

Skillnaden Mellan Låglegerat Stål Och Höglegerat Stål

GasIQ H-44 Mo är en blankdragen molybdenlegerad svetstråd för olegerade och låglegerade stål. Tillsättningen av molybden ger ett bredare användningsområde än vanlig H-44 vid exempelvis svetsning av tryckkärl och rör. Säljs i min. kvantitet 20 kg Rostfri migtråd för svetsning av olikartade stål och för beläggning av rostfritt stål på låglegerade stål och kolstål. Priser visas exkl. moms. 10-årsjubileum 2009-2019 check_circle Säkra betalningen via Klarna check_circle Auktoriserad återförsäljare check_circle Snabba leveranser vid lager vara och låglegerade stål. Föreskrivs också för vissa rörelektroder, även rostfria. Ventilanslutning: W 21,8 x 1/14 utvändig höger, DIN 6 Acetylen Acetylen, C 2 H 2 > 99,5% Användningsområde: Bränngas för svetsning och skärning av stål, lödning, lam-rensning och lamriktning

låglegerade stål - Uppslagsverk - NE

809. Materialanpassad gängtapp (Gul) för järn, mjuka stål, konstruktions- och låglegerade stål upp till 800 N/mm². De högervridna spiralspåren matar spånorna bakåt ut ur hålet. För bottenhål. Spiralvinkel 15°. Faslängd 2 gängor. Komplett sortiment: dimensioner, olika beläggningar etc, se Gührings originalkatalog Tig-svetstråd SG3, svart stål - 2,0x1000 mm, 1 kg/påse . Artnr. 69853 . TIG-stav för svetsning av både olegerade och låglegerade stål. Även tryckkärl och finkornig konstruktionsstål. Svetsning av bl.a. låglegerade stål där höga krav ställs på svetsen, t.ex till tryckärlsstål Järn Och Stål - handelsstål, konstruktionsstål, armering, järn, bandstål, armeringsstål, byggplåt, stålrör, höghållfast, järn, stål, specialstål, balk. Elektrod ESAB. OK 68.81 Typ Rutilsur. Höglegerad elektrod för skarvsvetsning av svårsvetsade artskilda stål, påsvetsning av glidytor, samt som buffertlager vid påsvetsning av hårdsvetsgods. Utmärkande för svetsgodset är hög hållfasthet, hög spricksäkerhet och hög slitstyrka. Elektroden tål utspädning och upplegering, ger. Låglegerade stål kännetecknas av att de legerats med, upp till några procent, hållfasthetshöjande legeringselement. Dessa stål används också i stor utsträckning där krav ställs på en speciall hållfasthet vid förhöjd temperatur. Låglegerande stål är är ofta avsedda för viss typ av värmebehandling tex. seghärdning

Våra handböcker inom Metallkunskap Stål Låglegerade stål 1.4 Seghet - sprödhet. 1.4 Seghet - sprödhet . Skriv ut. Innehållsförteckning. 1.4.1 Definition och förklaring. Tidigt har man observerat att material, som man tyckte var lika, ändå hade olika seghet För stål finns ett mycket viktigt fall av lösningshärdning. Om kolhaltig austenit snabbkyls, hinner inte perlit att bildas, utan en övermättad, enfasig struktur uppstår, som kallas martensit.Dess kristalltyp är en slags avvikande ferrit, som inte längre är helt kubisk, utan vissa atomavstånd är längre än andra, på grund av att de fastfrusna kolatomerna hindrar järnatomerna att. Våra handböcker inom Metallkunskap Stål Låglegerade stål 0.5 Spårelement. 0.5 Spårelement . Skriv ut. Innehållsförteckning. 0.5.1 Spårelement. En ökad användning av skrot i våra stålverk medför att grundämnen som koppar (Cu), tenn (Sn), nickel (Ni), krom (Cr) med flera, kommer att öka i nytillverkat stål Typiskt för utmattningshållfasthet för stål är att man, till skillnad från de flesta övriga metaller, kan finna en utmattningsgräns. Om man genomför en serie provningar med lika provkroppar, och börjar med en relativt hög belastningsspänning, så får man ett brott efter ganska få lastväxlingar, se diagrammet ovan

Svetsning - Tidningen Stålbyggnad

Skillnad mellan låglegerat stål och höglegerat stå

 1. Hållfasthet - Metallkompeten
 2. Metall Svetsmaterial Svetsning och Lödnin
 3. Avkolning - Metallkompeten
 4. Svetsning av olegerat och låglegerat stål - TeroSystem
 5. Låglegerade stål - Svetskompanie

Normalisering - Glödgning/normalisering - Bodycote Pl

 1. Stålsorter som används inom fordonsindustrin - SSAB - SSA
 2. TIG-tråd för låglegerade stål - Svets
 3. Vad är skillnaden mellan olegerat stål och legerat stål
 4. TIG Olegerat och låglegerat stål Meltoli
MIG 185A :: Revline